Wyniki

Protokół z głosowania nad wnioskami mieszkańców - KBO 2023

Załącznik nr 1 do protokołu Miejskiej Komisji Wyborczej „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na 2023 rok z dnia 18 września 2022 roku

Zestawianie zadań wybranych w ramach głosowania KBO 2023

W głosowaniu na KBO 2023 wybrano 12 zadań, 10 tzw. ”zadań małych” oraz 2 tzw. ”zadania duże".
Szacowany koszt zadań małych to 967 997, 96 zł z planowanego 1 000 000,00 zł.,
pozostała kwota 32 002,04 zł. Szacowany koszt wybranych zadań dużych to 1 399 000,00 zł z planowanych
2 092 000,00 zł., pozostała kwota 693 000,00 zł.

Dodatkowo Prezydent Miasta Konina przedłoży pod głosowanie Radzie Miasta Konina – zgodnie z Regulaminem KBO § 13 - propozycję dodania do realizacji pięciu zadań. Zgodnie z decyzją Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2022 roku dodatkowo do realizacji w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok weszły poniższe zadania: Dwa tzw. „zadania małe”:

- RÓŻOWA SKRZYNECZKA ZE ŚRODKAMI HIGIENICZNYMI DLA UCZENNIC SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH W CELU ZAPOBIEGANIA UBÓSTWU MENSTRUACYJNEMU – 22 800,00 zł.
- RATUJMY KONIŃSKIE JEŻE! BUDKI LĘGOWE DLA JEŻY – 5 000,00 zł.

Trzy tzw. „zadania duże”:
- WYBUDOWANIE NOWEJ STACJI ROWERU MIEJSKIEGO – LASKÓWIEC – 250 000,00 zł.
- ZIELONE DACHY NA PRZYSTANKACH W KONINIE – 250 000,00 zł.
- SAMOOBSŁUGOWA MYJNIA DLA PSÓW – WASH DOG EXPRESS – 132 000,00 zł.