Ukończono trzy projekty KBO 2022

W ramach KBO 2022 Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie zrealizowała trzy projekty tzw. „zadania małe”:
- CZYTAMY Z FILIAMI – NOWE KSIĄŻKI DLA BIBLIOTEK OSIEDLOWYCH.
- Z KSIĄŻKĄ PO DRODZE 4.
- KONIN LUBI KSIĄŻKI 7.
Ze szczegółami projektów można zapoznać się pod linkami https://tiny.pl/9bgl2 na stronie KBO oraz https://tiny.pl/wjkwj na Facebooku.

 

KBO 2023 - do realizacji dołączyło 5 zadań

W głosowaniu na KBO 2023 wybrano 12 zadań, 10 tzw. ”zadań małych” oraz 2 tzw. ”zadania duże".
Szacowany koszt zadań małych to 967 997, 96 zł z planowanego 1 000 000,00 zł.,
pozostała kwota 32 002,04 zł.
Szacowany koszt wybranych zadań dużych to 1 399 000,00 zł z planowanych 2 092 000,00 zł., pozostała kwota 693 000,00 zł.

Zgodnie z decyzją Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2022 roku dodatkowo do realizacji w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok weszły poniższe zadania.

Tzw. „zadania małe”:
- RÓŻOWA SKRZYNECZKA ZE ŚRODKAMI HIGIENICZNYMI DLA UCZENNIC SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH W CELU ZAPOBIEGANIA UBÓSTWU MENSTRUACYJNEMU – 22 800,00 zł.
- RATUJMY KONIŃSKIE JEŻE! BUDKI LĘGOWE DLA JEŻY – 5 000,00 zł.

Tzw. „zadania duże”:
- WYBUDOWANIE NOWEJ STACJI ROWERU MIEJSKIEGO – LASKÓWIEC – 250 000,00 zł.
- ZIELONE DACHY NA PRZYSTANKACH W KONINIE – 250 000,00 zł.
- SAMOOBSŁUGOWA MYJNIA DLA PSÓW – WASH DOG EXPRESS – 132 000,00 zł.

KBO 2022 - projekt duży „DOKOŃCZENIE NADWARCIAŃSKIEJ ŚCIEŻKI REKREACYJNEJ”

W związku z nałożeniem się zadań inwestycyjnych Zarządu Dróg Miejskich w Koninie oraz PWiK Konin sp. z o.o. nastąpiła konieczność przełożenia na rok 2023 prac budowlanych związanych z projektem dużym KBO 2022 „DOKOŃCZENIE NADWARCIAŃSKIEJ ŚCIEŻKI REKREACYJNEJ”.

Zakres inwestycji Zarządu Dróg Miejskich w Koninie koliduje z dojazdem do budowy sieci wodociągowej na odcinku od ul. Łąkowej do przewiertu pod Kanałem Ulgi. W związku z powyższym wskazane jest wykonanie projektu KBO 2022 po zakończeniu prac przez PWiK Konin sp. z o.o., które planowane są na drugi kwartał 2023 roku.

KBO 2023 – wyniki głosowania

W głosowaniu KBO 2023 wzięło udział 6799 osób, 6606 głosowało elektronicznie a 193 zagłosowało w sposób tradycyjny. Głosowano na 56 zadań małych i 12 zadań dużych. Wyniki prezentują się następująco: 

Liczba osób, które oddały głosy przez Internet i w lokalach: 6799
Liczba osób, które oddały głosy w punkcie nr 1 (Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie ): 45
Liczba osób, które oddały głosy w punkcie nr 2 (Koniński Dom Kultury): 108
Liczba osób, które oddały głosy w punkcie nr 3 (Szkoła Podstawowa nr 9): 36
Liczba osób, które oddały głosy w punkcie nr 4 (Szkoła Podstawowa nr 10): 4

Liczba osób które oddały głosy przez Internet: 6606
Liczba osób głosujących stacjonarnie: 193

 Rozkład głosów na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

KBO 2023 wyniki głosowania