Weryfikacja wniosków KBO 2024

Kończy się weryfikacja 75 wniosków do KBO 2024. Za kilka dni zostanie opublikowana lista wniosków ocenionych pozytywnie oraz ocenionych negatywnie lub wycofanych przez wnioskodawców.

Zrealizowano pierwszy projekt KBO 2023

Projekt „RÓŻOWA SKRZYNECZKA ZE ŚRODKAMI HIGIENICZNYMI DLA UCZENNIC SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH W CELU ZAPOBIEGANIA UBÓSTWU MENSTRUACYJNEMU” ukończono w maju 2023 r. Skrzyneczki z środkami higienicznymi dla uczennic zamontowano
w dziewiętnastu miejskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Do 15 maja 2023 r. wydano 11 397,21 zł. Pozostałe środki finansowe będą wykorzystywane na środki higieniczne do wysokości przewidzianego planu tj. 22 800,00 zł.

Różowa skrzynka z środkami higienicznymi dla kobiet powieszona na ścianie toalety

Ile na KBO 2024?

Prezydent Miasta Konina Zarządzeniem nr 77/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie podziału środków finansowych na realizację zadań w ramach „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na rok 2024 ustalił wysokość środków finansowych przeznaczonych na KBO 2024.
Jest to kwota 3 258 000,00 zł, która została podzielona na zadania tzw. małe – 1 000 000,00 zł oraz zadania tzw. duże – 2 258 000,00 zł.
Kwota ta jest 166 000,00 zł większa od środków finansowych, które przeznaczono na KBO 2023.

KBO 2024 – 75 wniosków

Do Konińskiego Budżetu Obywatelskiego 2024 wpłynęło 75 wniosków. Wniosek nr 9 został wycofany przez wnioskodawcę z przyczyn formalnych. W dniu 4 kwietnia 2023 roku Zespół Koordynująco-Monitorujący Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok zajął się wstępną weryfikacją wniosków oraz rozdysponowaniem ich do wydziałów merytorycznych Urzędu Miejskiego w Koninie i podległych im jednostek.
Obecnie właściwe wydziały merytoryczne Urzędu Miejskiego w Koninie dokonują oceny wniosków, na którą mają 60 dni od dnia złożenia wraz z ewentualną korektą, w tym także wynikającą z odwołania. Lista wniosków dostępna jest na stronie KBO w zakładce PROJEKTY wnioski do KBO 2024

Rusza KBO 2024!

Rozpoczyna się następna edycja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego! Mieszkańcy Konina, zgodnie z Regulaminem KBO, mogą składać swoje projekty od 1 do 31 marca 2023 roku.

- Wnioski będzie można składać osobiście w budynku Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1 – Biuro Obsługi Interesanta w godzinach od 7:30 do 15:30. Wnioski przesłane pocztą tradycyjną muszą również dotrzeć do urzędu najpóźniej 31 marca do godz. 15:30. 

- Można będzie również (do północy 31 marca) składać wnioski drogą elektroniczną - poprzez eportal.kosit.konin.eu.

Wniosek jest dokumentem w formie papierowej składanym na odpowiednim formularzu (Załącznik nr 1) do Regulaminu „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” dostępnym na stronie www.konin.pl oraz www.kbo.konin.pl (w zakładce „Regulamin KBO/Formularze”) lub dokumentem elektronicznym złożonym przez portal e-Usług Urzędu Miejskiego w Koninie dostępnym pod adresem https://eportal.kosit.konin.eu/Katalog_e_uslug w zakładce „partycypacja społeczna”.

Zgodnie z Uchwałą Nr 481 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2021 roku wnioski dzielimy na:
- małe do wartości 99.999,99 zł,
- duże od wartości 100.000,00 zł do 1.000.000,00 zł.

 Zapraszamy do ich składania!

Infografika promująca składanie wniosków do KBO 2024