Ile na KBO 2025?

Prezydent Miasta Konina Zarządzeniem nr 39/2024 z dnia 05 kwietnia 2024 roku w sprawie podziału środków finansowych na realizację zadań w ramach „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na rok 2025 ustalił wysokość tych środków.
Jest to kwota 3 424 000,00 zł, która została podzielona na zadania tzw. małe – 1 000 000,00 zł oraz zadania tzw. duże – 2 424 000,00 zł. Kwota ta jest 166 000,00 zł większa od środków finansowych przeznaczono na KBO 2024.

 

kbo2025

KBO 2025 - wpłynęły 72 wnioski

Do KBO 2025 wpłynęły 72 wnioski, 29 dużych (od 100 000,00 do 1 000 000,00 zł) i 43 małe (do 99 999,99 zł). Można się z nimi zapoznawać na naszej stronie w zakładce PROJEKTY, gdzie będą systematycznie dopisywane.
Obecnie trwa proces weryfikacji formalnoprawnej złożonych wniosków, który zakończy się 01 czerwca 2024 r.

Wnioski KBO 2025

Chcesz zmienić Konin?

Minęła już jedna trzecia czasu na składanie wniosków do KBO 2025. Przypominamy, że termin na ich składanie mija 02 kwietnia 2024 r.

Masz pomysł jak zmienić Konin? Złóż wniosek do KBO!

KBO 2025 – zaczynamy!

Rozpoczyna się następna edycja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego! Mieszkańcy Konina, zgodnie z Regulaminem KBO, mogą składać swoje projekty od 1 marca do 2 kwietnia 2024 roku.
Wnioski będzie można składać osobiście w budynku Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1 – Biuro Obsługi Interesanta w godzinach od 7:30 do 15:30. Wnioski przesłane pocztą tradycyjną muszą również dotrzeć do urzędu najpóźniej 2 kwietnia do godz. 15:30. 
Można będzie również (do północy 2 kwietnia) składać wnioski drogą elektroniczną - poprzez eportal.kosit.konin.eu.
Wniosek jest dokumentem w formie papierowej składanym na odpowiednim formularzu (Załącznik nr 1) do Regulaminu „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” dostępnym na stronie 
www.konin.pl oraz www.kbo.konin.pl (w zakładce „Regulamin KBO/Formularze”) lub dokumentem elektronicznym złożonym przez portal e-Usług Urzędu Miejskiego w Koninie dostępnym pod adresem https://eportal.kosit.konin.eu/Katalog_e_uslug w zakładce „partycypacja społeczna”.
Zgodnie z Uchwałą Nr 481 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2021 roku wnioski dzielimy na:
- małe do wartości 99.999,99 zł,
- duże od wartości 100.000,00 zł do 1.000.000,00 zł.

 Zapraszamy do składania wniosków!

KBO 2025

Najlepsza kawa w krwiodawstwie - KBO 2024

Zrealizowano pierwszy projekt KBO 2024 - „Najlepsza kawa w krwiodawstwie”. Profesjonalny ekspres do kawy został zakupiony na potrzeby Rejonowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu Oddział Terenowy Koninie mieszczącego się w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie. Przekazania ekspresu na ręce dyrektor RCKiK Małgorzaty Tarnawskiej dokonał Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski.

Pezydent Konina Piotr Korytkowski wręcza ekspres do kawy dyrektor stacji krwiodawstwa Małgorzacie Tarnowskie

Podkategorie