Głosowanie

Aby zagłosować musimy wejść na stronę bip.konin.eu/kbo_glosowanie

glosowanie baner

Mieszkańcy NIEZAMELDOWANI w Koninie, którzy chcą zagłosować na wybrane projekty w ramach KBO mogą zgłosić chęć zagłosowania poprzez wypełnienie właściwego formularza, (który będzie aktywny od 8 sierpnia 2022 r.), znajdującego się pod linkiem https://bip.konin.eu/kbo_glosowanie/dopisywanie_do_listy_glosujacych.php.

Głosowanie internetowe potrwa od 05 do 18 września 2022 roku do godziny 16:00, kiedy to zostaną zamknięte Lokalne Punkty Wyborcze, a 18 września będzie można oddać swój głos w Lokalnych Punktach Wyborczych w godzinach 9:00 – 16:00.

ZARZĄDZENIE Nr 93/2022
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 27 kwietnia 2022 roku
w sprawie utworzenia Lokalnych Punktów Wyborczych „Konińskiego Budżetu
Obywatelskiego” na rok 2023
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2022r., poz. 559 ze zm.) w związku z § 7 ust. 5 załącznika nr 1 do uchwały
Nr 481 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie realizacji „Konińskiego
Budżetu Obywatelskiego” zarządza się, co następuje:
§ 1.
W celu przeprowadzenia w dniu 18 września 2022 roku głosowania w sprawie
„Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na 2023 rok tworzy się następujące Lokalne Punkty
Wyborcze:
Nr 1 Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie ul. 3 Maja 1 i 3,
Nr 2 Koniński Dom Kultury w Koninie pl. Niepodległości 1,
Nr 3 Szkoła Podstawowa nr 9 w Koninie ul. Fikusowa 8,
Nr 4 Szkoła Podstawowa nr 10 w Koninie ul. Leopolda Staffa 5.
§ 2.
1. W każdym Lokalnym Punkcie Wyborczym głosowanie przeprowadza 3 osobowa komisja.
Miejska Komisja Wyborcza zajmuje się wyborem członków Lokalnych Punktów
Wyborczych na podstawie zgłoszeń mieszkańców.
2. Miejska Komisja Wyborcza zatwierdza listę członków Lokalnych Punktów Wyborczych.
3. Do zadań członków Lokalnych Punktów Wyborczych należy w szczególności:
1) przygotowanie i udostępnienie punktu wyborczego oraz materiałów niezbędnych do
przeprowadzenia głosowania, ze szczególnym uwzględnieniem: kart do głosowania,
urny oraz umieszczenie w miejscu głosowania wszelkich informacji umożliwiających
oddanie głosu mieszkańcowi,
2) zabezpieczenie urny,
3) sprawdzenie tożsamości głosujących,
4) sporządzenie protokołu głosowania w punkcie wyborczym.
4. Członkowie Komisji w Lokalnych Punktach Wyborczych kierują się w swoich pracach
Wytycznymi Miejskiej Komisji Wyborczej „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”.

§ 3.

Udział w pracach Miejskiej Komisji Wyborczej i Lokalnych Punktów Wyborczych jest
bezpłatny.
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Konina.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wnioski zatwierdzone do głosowania KBO 2023

Projekty duże:

 1. CENTRUM SPORTOWO – REKREACYJNE PRZY III LO
 2. PARKING DLA MIESZKAŃCÓW 5 - TEGO OSIEDLA
 3. WYBUDOWANIE NOWEJ STACJI ROWERU MIEJSKIEGO - LASKÓWIEC
 4. BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W KONINIE, UL. BŁASZAKA 4 DLA POTRZEB ŚRODOWISKA LOKALNEGO
 5. NADWARCIAŃSKA STREFA SPORTOWO – REKREACYJNA. BUDOWA KOMPLEKSU BOISK WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWNICTWA I KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KONINIE
 6. RENOWACJA ORAZ ROZBUDOWA BOISKA SZTUCZNEGO NA STADIONIE IM. M. PASKA PRZY UL. DMOWSKIEGO W KONINIE
 7. KLIMATYCZNE MIEJSCE SPOTKAŃ W PARKU 700 – LECIA PRZY STAWIE NA V OSIEDLU
 8. "ROWEROWY KONIN - DROGA DLA ROWERÓW NA ALEJACH 1 MAJA"
 9. „BAJKOWE BOISKO SPORTOWE”
 10. ZIELONE DACHY NA PRZYSTANKACH W KONINIE
 11. SAMOOBSŁUGOWA MYJNIA DLA PSÓW – WASH DOG EXPRESS
 12. POPRAWMY ŻYCIE ZWIERZĄT W PARKU CHOPINA!

Projekty małe:

 1. KOMFORTOWA KOMUNIKACJA MIEJSKA – NOWOCZESNE PRZYSTANKI AUTOBUSOWE

 2. FITPARK NA V OSIEDLU – ODPOCZYNEK I ĆWICZENIA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
 3. CZYTAMY Z FILIAMI 2 – NOWE KSIĄŻKI DLA BIBLIOTEK OSIEDLOWYCH
 4. OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA – IZBA PAMIĘCI SZKOŁY PODOFICERSKIEJ PIECHOTY DLA MAŁOLETNICH NR 1 W KONINIE”
 5. KROKUSY NA WYSZYŃSKIEGO
 6. Z KSIĄŻKĄ PO DRODZE 5
 7. KONIN LUBI KSIĄŻKI 8
 8. RODZINNA STREFA GIER” – PRZY PRZEDSZKOLU NR 12 „KUBUŚ PUCHATEK” W KONINIE UL. KARD. ST. WYSZYŃSKIEGO 42
 9. ROZŚWIETLONY KONIN - ŚWIĄTECZNE OZDOBY NA ULICACH MIASTA
 10. SKWER ZIELONEJ ENERGII – PRZESTRZEŃ WYPOCZYNKOWA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ GÓRNICZO – ENERGETYCZNYCH IM. S. STASZICA W KONINIE
 11. DARMOWA KASTRACJA I STERYLIZACJA PSÓW I KOTÓW MIESZKAŃCÓW KONINA
 12. TOR DO JAZDY NA ROLKACH
 13. OŚWIETLENIE ULICZNE NA OSIEDLU WILKÓW. POPRAWIENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW
 14. ADAPTACJA POMIESZCZENIA NA SALĘ DO PROWADZENIA WARSZTATÓW, SZKOLEŃ, PORADNICTWA RODZICOM DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
 15. SIŁOWNIA PLENEROWA PRZY UL. JANOWSKIEJ. MIEJSCE WYPOCZYNKU I REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW KONINA
 16. POKOLORUJMY BULWAR – KOLOROWE DONICE Z ROŚLINAMI NA BULWARZE MIEJSKIM
 17. OŚWIETLAMY NADWARCIAŃSKĄ ŚCIEŻKĘ REKREACYJNĄ
 18. KONIŃSKI NIEZBĘDNIK SENIORA
 19. REMONT CHODNIKA OS. „ZATORZE” – UL. CHOPINA 1 OD RONDA „WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY"
 20. MOJE MIASTO KONIN – ALBUM SŁÓW, OBRAZÓW I WIERSZY. KONIŃSKIE OBRAZY
 21. BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH PRZED SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ NR 12 W KONINIE – MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PRZEJŚCIA
 22. W PODRÓŻY DO PEŁNI ZDROWIA CYKL SPOTKAŃ ZE ZNANYMI OSOBISTOŚCIAMI ZE ŚWIATA MEDYCYNY NATURALNEJ- J. ZIĘBA, H. CZERNIAK, A. FRYDRYCHOWSKI, K. KRUPKA, A. ROGIŃSKA
 23. RÓŻOWA SKRZYNECZKA ZE ŚRODKAMI HIGIENICZNYMI DLA  UCZENNIC SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH W CELU ZAPOBIEGANIA UBÓSTWU MENSTRUACYJNEMU
 24. STREFA AKTYWNOŚCI I RELAKSU BEZ BARIER
 25. RADOŚĆ I ZABAWA Z KOSMATKIEM” – BUDOWA INTEGRACYJNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI – ETAP II
 26. POPRAWIENIE WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA DLA MIESZKAŃCÓW KONINA NA OBIEKTACH SPORTOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA III OSIEDLU W KONINIE
 27. E – SPORT MASTERS KONIN 
 28. OPIEKA NAD KOTAMI WOLNO ŻYJĄCYMI NA TERENIE KONINA
 29. „PRZYWRÓCIĆ BLASK WENEDZIE” 
 30. NOWE BUDY DLA PSIAKÓW W SCHRONISKU 
 31. PARKING DLA ROWERÓW OBOK KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7
 32. ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KONINIE
 33. KONIŃSKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA
 34. REMONT CHODNIKA NA UL. SPÓŁDZIELCÓW PRZY ŻABCE I JADALNI 
 35. BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO IM. DOMINIKA SAVIO W KONINIE
 36. BEZPIECZNE ZATORZE – EKOLOGICZNE FOTOWOLTAICZNE OŚWIETLENIE TERENÓW REKREACYJNYCH NAD JEZIORKIEM ZATORZE
 37. PRACOWNIA FIZYCZNO – CHEMICZNA  DLA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ZOFII URBANOWSKIEJ W KONINIE 
 38. RATUJMY KONIŃSKIE JEŻE! BUDKI LĘGOWE DLA JEŻY 
 39. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ZOFII URBANOWSKIEJ W KONINIE – WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ETAP 1 - PARTER
 40. ROWEROWY KONIN – ROWEROWA STARÓWKA
 41. ZIELONA KLASA W FORMIE DREWNIANEJ ALTANY
 42. NIE BOCZCIE SIĘ NA BOCCE – BOCCE TO GRA DLA KAŻDEGO…
 43. REMONT ŁAZIENEK, SZATNI I POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 UL. BŁASZAKA
 44. PARK KIESZONKOWY – PARK MUZYCZNY NA SKWERZE PRZY KONIŃSKIEJ FARZE PW. ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W KONINIE
 45. KÓŁKO ARTYSTÓW Z TRÓJKI
 46. SPOTKANIE Z JOANNĄ KESZKA, AUTORKĄ KSIĄŻKI „POTĘGA ZABAWNEGO SEKSU”
 47. ZAKUP APARATU FOTOGRAFICZNEGO SONY A 73, OBIEKTYWU 70 – 200 – 2,8 JASNY, OBIEKTYWU 35 MM I 1,8 ORAZ TORBY FOTOGRAFICZNEJ DLA MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE
 48. NOWE DOMY DLA ZWIERZĄT MINIZOO W PARKU IM. F. CHOPINA
 49. „SPLOT KONIN” - STRONA INTERNETOWA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU
 50. ZAKUP 10 IPAD PRO 11” 2021 1 TB WI - FI Z OPROGRAMOWANIEM I RYSIKAMI DLA MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE
 51. ZAKUP 4 ROLEK WYKŁADZINY - PODŁOGI BALETOWEJ DWUSTRONNEJ O WYMIARACH 2 M X 10 M DLA MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE
 52. ORKIESTRA DLA MIESZKAŃCÓW KONINA
 53. ZAKUP 8 MIKROPORTÓW BEZPRZEWODOWYCH WRAZ ZE STACJAMI DLA MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE
 54. POMÓŻ NAM POPRAWIĆ BEZPIECZEŃSTWO. OŚWIETLIJMY STARY KONIN - !!! BUDUJMY DALEJ OŚWIETLENIE ULIC
 55. INTERAKTYWNA TABLICA EDUKACYJNA DO NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE
 56. ZAKUP MULTIMEDIALNEGO PROJEKTORA ULTRA -KRÓTKODYSTANSOWEGO Z RÓŻNORODNOŚCIĄ ZŁĄCZ I OPCJONALNYM ZESTAWEM DO INTERAKTYWNEGO ZASTOSOWANIA ORAZ PRZENOŚNEGO EKRANU PROJEKCYJNEGO DLA MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE