Budowa hangaru przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie (zakres rzeczowy: hangar plus wyposażenie)

han2

W ramach KBO  w 2018 roku zrealizowano budowę hangaru, który obejmuje: budynek parterowy, niepodpiwniczony, murowany, dach czterospadowy kryty dachówką ceramiczną, konstrukcję dachu stanowią drewniane dźwigary kratowe. W hangarze znajduje się pomieszczenie na 32 kajaki (składowane na półkach stalowych) oraz dwa pomieszczenia dla obsługi (na kapoki).
Dojścia i dojazd do hangaru, opaska wokół budynku - z kostki brukowej betonowej; tereny zielone – nawierzchnia trawiasta.
Roboty zostały wykonane w terminie od 10.04.2018 r. do 12.06.2018 r.
Wartość zadania - 383 637,67 zł. Koszt całkowity - 376 117,67 zł.

Nadwarciańska Ścieżka Rekreacyjna

ogro2

Wyremontowano ok. 1180 m ścieżki z nawierzchni asfaltowej oraz betonowej kostki brukowej bezfazowej. Całość zrealizowana w czerwcu 2018 r.
Kwota zaplanowana w ramach KBO: 700 000,00 zł, Wydatkowano: 1 031.413,00 zł

Pomoc i opieka nad bezdomnymi zwierzętami

budki

W ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego wykonano: zabiegi kastracyjne, sterylizację kotów wolno żyjących, leczenie kotów wolno żyjących oraz zakupiono karmę bytową dla kotów wolno żyjących, budy dla kotów oraz torbę transportową.
Kwota zaplanowana w ramach KBO: 50 000,00 zł, Wydatkowano: 50 000,00 zł

Odbudowa fontanny w Parku im. Fryderyka Chopina

Wykonano fontannę typu ogrodowego z konglomeratu mielonego piaskowca naturalnego, kruszyw piaskowych oraz spoiw mineralnych o średnicy zewnętrznej burtnicy 6,0 m. Fontannę wyposażono w pompę przemysłową z koszem ssawnym, zestawem dyszy tryskowej oraz kabel zasilający w celu podłączenia do przyłącza energetycznego. Dodatkowo wyposażono w filtr oraz zabezpieczono kratą rewizyjną. Wykonano przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.
Całkowity koszt zadania wynosi: 107 871,00 zł. Koszt zadania z wniosku KBO: 60 000,00 zł.

Rewitalizacja stawu i okolicy w Parku Miejskim

Zakres zadania jaki został wykonany obejmował: opracowanie dokumentacji projektowej i zgłoszenia budowy do obiektów . Wykonanie robót niewymagających pozwolenia na budowę. Przeprowadzono zapytanie cenowe na roboty budowlane. Wykonano: odmulanie stawu - warstwa 40 cm., profilację i naprawę ukształtowania istniejących skarp stawu, wyspy oraz ich umocnienie w postaci pasów darniny oraz obsiewu. Montaż bramy wjazdowej, odmalowanie istniejących schronisk dla zwierząt. Ogólne prace porządkowe terenu. Kwota zaplanowana w ramach KBO- 99.999,00 zł – wydatkowano- 97.763,00 zł. .