Leczenie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz kotami wolnożyjącymi

Kastracja i sterylizacja zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących. Leczenie, szczepienia, chipowanie zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących. Zakup karmy dla zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących na terenie Konina. Zakup akcesoriów i sprzętów niezbędnych do udzielania pomocy i leczenia zwierząt. Odrobaczenie i odpchlenie zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących.

Szacowany koszt zadania: 90 000,00 zł.
Koszt realizacji: 88 904,71 zł.

Gabinet zabiegowy w Schronisku dla Bezdomnych zwierząt

Doposażenie czytelni w filii Chorzeń ul. Fikusowa 8 i filii medycznej ul. Szpitalna 45 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Doposażenie czytelni w filii Chorzeń ul. Fikusowa 8 i filii medycznej ul. Szpitalna 45 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie w: książki, laptop, telewizor, siedziska dla dzieci, krzesła, pomoce dydaktyczne, gry edukacyjne, sprzęt audio, aparat fotograficzny.

Szacowany koszt zadania: 90 000,00 zł.
Koszt realizacji: 89 800,70 zł.

Książki, laptop, telewizor, siedziska dla dzieci, krzesła, pomoce dydaktyczne, gry edukacyjne, sprzęt audio, aparat fotograficzny zakupiony z KBO dla MBP Filia „Medyczna” ul. Szpitalna 45.

Konin lubi książki 5

W ramach projektu organizowane były spotkania z twórcami literatury, którzy cieszą się największą popularnością wśród czytających. Zadanie objęło także modernizacje sali konferencyjno-wystawowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie, zakup książek autorek i autorów, którzy są bohaterami spotkań oraz zakup mobilnego podestu scenicznego, sprzętu nagłaśniającego, rzutnika, ekranu, krzeseł, klimatyzacji, przyborów i materiałów na warsztaty dla dzieci.

Realizacja do 30.11.2020 roku na kwotę 80.000,00 złotych. Poniesione i przekazane wydatki na realizację zadania 79.813,66 złotych.

realizacje 2020 konin lubi ksiazki 5

Z książką po drodze 2

W ramach projektu zakupiono: książki z literatury pięknej i popularno-naukowej ze wszystkich dziedzin , fotel dla seniora, drukarkę, CD-romy, audiobooki, filmy, płyty analogowe i CD, telewizor do zajęć z dziećmi.

Realizacja do 30.11.2020 roku na kwotę 99.000,00 złotych.

Poniesione i przekazane wydatki na realizację zadania 99.000,00 złotych.

realizacje 2020 z ksiazka po drodze

Bezpieczne przejścia dla pieszych - ul. Józefa Piłsudskiego

Piłsudskiego Nabo

Bezpieczne przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie.
Odpowiedź: W ramach zadania wykonano: montaż oznakowania pionowego (znak D-6b) oraz pulsator LED umieszczony nad znakiem D-6b oraz znak T27; ponadto wykonano oznakowanie poziome w formie biało – czerwonych pasów wykonanych w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej masy; zamontowano aktywne punkty elementów LED – „kocie oczka”.

Szacowany koszt zadania: 99 900,00 zł.
Koszt realizacji: 94 866,70 zł.