Realizacje 2017

Nadwarciańska Ścieżka Rekreacyjna

ogro2

Wyremontowano ok. 1180 m ścieżki z nawierzchni asfaltowej oraz betonowej kostki brukowej bezfazowej. Całość zrealizowana w czerwcu 2018 r.
Kwota zaplanowana w ramach KBO: 700 000,00 zł, Wydatkowano: 1 031.413,00 zł

Pomoc i opieka nad bezdomnymi zwierzętami

budki

W ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego wykonano: zabiegi kastracyjne, sterylizację kotów wolno żyjących, leczenie kotów wolno żyjących oraz zakupiono karmę bytową dla kotów wolno żyjących, budy dla kotów oraz torbę transportową.
Kwota zaplanowana w ramach KBO: 50 000,00 zł, Wydatkowano: 50 000,00 zł

Odbudowa fontanny w Parku im. Fryderyka Chopina

Wykonano fontannę typu ogrodowego z konglomeratu mielonego piaskowca naturalnego, kruszyw piaskowych oraz spoiw mineralnych o średnicy zewnętrznej bortnicy 6,0 m. Fontannę wyposażono w pompę przemysłową z koszem ssawnym, zestawem dyszy tryskowej oraz kabel zasilający w celu podłączenia do przyłącza energetycznego. Dodatkowo wyposażono w filtr oraz zabezpieczono kratą rewizyjną. Wykonano przyłącza: wodociągowe i kanalizacji sanitarnej. Całkowity koszt zadania wynosi : 107 871,00 zł.Koszt zadania z wniosku KBO : 60 000,00 zł.

Rewitalizacja stawu i okolicy w Parku Miejskim

Zakres zadania jaki został wykonany obejmował: opracowanie dokumentacji projektowej i zgłoszenia budowy do obiektów . Wykonanie robót niewymagających pozwolenia na budowę. Przeprowadzono zapytanie cenowe na roboty budowlane. Wykonano: odmulanie stawu - warstwa 40 cm., profilację i naprawę ukształtowania istniejących skarp stawu, wyspy oraz ich umocnienie w postaci pasów darniny oraz obsiewu. Montaż bramy wjazdowej, odmalowanie istniejących schronisk dla zwierząt. Ogólne prace porządkowe terenu. Kwota zaplanowana w ramach KBO- 99.999,00 zł – wydatkowano- 97.763,00 zł. .

Doposażenie zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej

Miejska Biblioteka Publiczna w ramach tego projektu otrzymała 75000 zł. Najwyższą kwotę 30 000,00 zł przeznaczono na wzbogacenie księgozbioru i zakup sprzętu dla Wypożyczali Książek Mówionych i Zbiorów Muzycznych. Zakupiono 791 audiobooków i 8 czytników e-booków.
Wypożyczalnia Główna przy wyborze tytułów kierowała się w dużej mierze oczekiwaniami czytelników. Dzięki specjalnemu formularzowi na stronie internetowej biblioteki „Zaproponuj książkę” czytelnicy mają możliwość współtworzenia bibliotecznego księgozbioru.
Wypożyczalnia Główna z Czytelnią Książki i Prasy - zakup 620 woluminów nowości wydawniczych.
Czytelnia Książki i Prasy kupiła łącznie 227 nowości wzbogacając głównie takie działy jak: Technika, Medycyna, Prawo, Malarstwo, Językoznawstwo czy Historia i Kultura Żydowska.
Filia dla Dzieci i Młodzieży kupiła 447 książek a Filia Starówka wzbogaciła swój księgozbiór o 475 nowości wydawniczych.
Łącznie dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zakupiono 791 audiobooków, 8 czytników e-booków oraz 1542 nowe książki.

Zakładany koszt to: 75 000,00 zł
Koszt realizacji: 74.883,56 zł.