Wnioski niezrealizowane

1. Plac zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami przy Przedszkolu nr 32 ul. Przemysłowa 7

Koszt zadania z wniosku KBO: 500 000,00 zł.
W 2018 r. wykonano dokumentację projektową wraz ze zgłoszeniem do UA. Po uzgodnieniu dokumentacji z Oficerem Dostępności dokonano zmian projektowych. Pierwsze postępowanie przetargowe unieważniono z powodu złożenia ofert z cenami znacznie przekraczającymi zabezpieczony budżet zadania (wpłynęły 3 oferty).
Przeprowadzono kolejne postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło pod koniec marca 2019r. po zwiększeniu środków na zadaniu o 130 tys. zł. (decyzja radnych na sesji RMK).

Plan zadania w budżecie 2019: 595 918,00 zł.

Umowny termin realizacji : do 19 sierpnia br.

 

2. Mini Uzdrowisko – Tężnia Solankowa na V Osiedlu
Koszt zadania z wniosku KBO: 500 000,00 zł. W 2018 r. wykonano dokumentację projektową , uzyskano pozwolenie na budowę we wrześniu 2018 r. Przesunięto realizację zadania na 2019 rok. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, w którym złożono 1 ofertę z ceną znacznie przewyższającą zabezpieczone środki (o ponad 200 tys. zł.). Podjęto decyzję o ograniczeniu zakresu zadania i dostosowanie zakresu do zabezpieczonych środków na zadaniu. Zlecono projektantowi zmiany w dokumentacji projektowej. Przygotowano zlecenie na przetarg nieograniczony. Aktualnie trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy.

Plan zadania w budżecie 2019: 479 990,00 zł.

Planowany termin wykonania: do 30 września 2019 r.