logo

Wnioski przyjęte do głosowania w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018

Lokalizacja : ul.Paderewskiego 8
Projekt: Zakup i montaż tenisowej hali pneumatycznej wraz z instalacją elektryczną
Wnioskodawca: Lechosław Sypniewski
Wydział opiniujący : WKSiT
Koszt: 450 000,00

Powstanie hali tenisowej spowoduje wykorzystanie kortów tenisowych przez cały rok, zwiększy to ilość osób uprawiających tenis ziemny przez mieszkańców miasta Konina. W/w inwestycja wpłynie na: -łatwiejszy dostęp do zajęć tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży; -wzrost ilości osób, które będą osiągały sukcesy sportowe w turniejach tenisowych; -spowoduje to również podniesienie rangi sportowej miasta Konina -oraz wpłynie na przeprowadzenie i organizowanie turniejów tenisowych o randze ogólnopolskiej

StreetView

Lokalizacja : ul. Gajowa
Projekt: Budowa wieży widokowej na hałdach w Koninie od strony zachodniej
Wnioskodawca: Henryk Szczepankiewicz
Wydział opiniujący : WRG
Koszt: 290 000,00

Wieża widokowa o konstrukcji drewnianej z zadaszeniem miałaby być zbudowana na hałdzie pokopalnianej w Koninie od strony zachodniej ul. Gajowej. Wysokość wieży to 12-15m. Na dachu zainstalowane ogniwa fotowoltaiczne w celu oświetlenia terenu wokół wieży. Przy wieży powinny być ustawione ławki, a teren utwardzony żwirem.

Lokalizacja : bez lokalizacji
Projekt: Feta na zakończenie wakacji
Wnioskodawca: Rafał Jóźwiakowski
Wydział opiniujący : WKSiT
Koszt: 200 000,00

Feta na zakończenie wakacji: -atrakcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych; -koncert gwiazdy wieczoru.

Lokalizacja : ul. R.Dmowskiego / ul. Tadeusza Kościuszki
Projekt: Przywrócenie stanu świetności PARKOWI MIEJSKIEMU im. F. Chopina + Boisko
Wnioskodawca: Łukasz Gołdych
Wydział opiniujący : WGK
Koszt: 1 000 000,00

Rozbudowanie placu zabaw. Altana taneczna. Wodny plac zabaw. Zadaszenie amfiteatru. Dodanie wodopojów dla wszystkich zwierzat. Wytyczenie placu piknikowego i strefy rekreacji ruchowej. Stoliki gry w szachy, chińczyka i ping ponga. Wymiana opraw oświetleniowych na ledowe wzdłuż głównych ciągów pieszych. Odnowienie ogrodzenia parku. Dołożenie śmietników, zadaszonych ławek oraz porządnych metalowych tabliczek informacyjnych przy pomnikach natury, zagospodarowanie trawników, kwietników i nasadzeń zieleni etc. Budowa Boiska 4w1 od strony ul. Dmowskiego.

StreetView

Lokalizacja : bez lokalizacji
Projekt: Tor rolkarski
Wnioskodawca: Jakub Sznajder
Wydział opiniujący : WKSiT
Koszt: 400 000,00

Tor rolkarski to miejsce stworzone z myślą o mieszkańcach Konina uprawiających sporty wrotkarskie, a zatem przede wszystkim rolkarzach i wrotkarzach. Eliptyczne boisko o wymiarach 40 x 60 m wykonane z asfaltu drobnoziarnistego lub asfaltobetonu z wydzielonym pasem o szerokości około 6m (tor) i oddzielonej (np. kratką odpływową) wewnętrznej przestrzeni do treningów i gier zespołowych. W przyszłości inwestycje taką można rozwijać o dalsze elementy jak banda,wiata zadaszeniowa czy ławki i kosze.

zobacz więcej

Lokalizacja : pas wzdłóż rz. Warta
Projekt: Nadwarciańska Ścieżka Rekreacyjna
Wnioskodawca: Joanna Sznajder
Wydział opiniujący : WGK- ZDM
Koszt: 400 000,00

Pomysł obejmuje dokończenie ciągu Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej od wysokości dawnej kładki na kanale Ulgi do ulicy Przemysłowej (wylot poniżej Komendy Policji). Dodatkowo przewiduje przebudowę schodów i budowę podjazdów dla matk zwózkami na połączeniu ścieżki z drogą prz Zespole Szkół Górniczo- Energetycznych oraz ustawienie w kilku miejscach wzdłuż całej ścieżki kilku ławek i koszy na śmieci oraz być może stołu piknikowego. Ten drugi etap inwestycji, wraz z ulicami Przemysłową i Wyszyńskiego oraz realizowanym w 2017 roku pierwszym etapem stworzy zamkniętą pętlę spacerowo- treningową.

Lokalizacja : ul. Turkusowa 1
Projekt: Rozbudowa Przedszkola nr 4 w Koninie
Wnioskodawca: Adam Stokowski
Wydział opiniujący : WRG
Koszt: 950 800,00

Projekt pt. "Rozbudowa Przedszkola nr 4 w Koninie" dotyczy przedszkola przy ulicy Turkusowej 1 w Koninie. Inwestycja polegać będzie na rozbudowie strony wschodniej obecnego budynku przedszkola o dwie kolejne sale dydaktyczne, o powierzchni ok. 65 m2 każda oraz na ich wyposażeniu. Nowe sale będą połączone z obecnym budynkiem przedszkolnym łącznikiem. Rozbudowa budynku przedszkola pozwoli utworzyć dwa całodzienne oddziały, zapewniając tym samym miejsca dla 50 dzieci w wieku przedszkolnym. Inwestycja dedykowana jest przede wszystkim dzieciom w wieku 3-4 lat, ponieważ to właśnie ta grupa wiekowa corocznie, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w Przedszkolu nr 4 w Koninie, w stosunku do zapotrzebowania, stanowi grupę dzieci, które nie zostały przyjęte.

StreetView

Lokalizacja : ul. Wiatraczna
Projekt: Przebudowa końcowego odcinka ulicy Wiatracznej, łączącego osiedle Zemełki z ulicą Zagórowską w celu przywrócenia na nim ruchu kołowego i zabezpieczenia skarpy
Wnioskodawca: Marek Ciesielski
Wydział opiniujący : WGK - ZDM
Koszt: 350 000,00

Końcowy odcinek ulicy Wiatracznej był jedną z trzech dróg dojazdowych do osiedla Zemełki. Droga ta została jednak zamknięta. Od tego czasu asfalt niszczeje, co w dalszej kolejności może spowodować uszkodzenie skarpy, pod którą znajduje się kolektor kanalizacyjny osiedla Zemełki i linia wysokiego napięcia. Taki stan uniemożliwia też naprawę uszkodzonego oświetlenia w tym miejscu.Przeplanowanie i przebudowa tego odcinka pozwoli go przywrócić do ruchu kołowego oraz zabezpieczyć skarpę przed erozją.

StreetView

Lokalizacja : ul. Tadeusza Kościuszki
Projekt: Przywrócenie wyspy w Parku im. Fryderyka Chopina w Koninie do ruchu pieszego, z odbudową kładki na wyspę i rewitalizacją wyspy
Wnioskodawca: Marek Ciesielski
Wydział opiniujący : WGK
Koszt: 350 000,00

Wyspa na stawie parkowym połączona była z alejkami parkowymi kolorową kładką stalowo- drewnianą. Po pokonaniu kładki na wyspie czekał na odwiedzających dywan kwiatowy. Rewitalizacja tego zakątka parku zakłada odbudowę kładki, tym razem w całości metalowej, uporządkowanie wyspy i posadzenie kwiatów oraz montaż ławek na wyspie i wokół stawu. Całe ogrodzenie stawu byłoby zdemontowane, a lama przeprowadziłaby się do boksów mini zoo na tyłach parku.

StreetView

Lokalizacja : ul. Kolska 2
Projekt: Poszerzenie i odnowienie parkingu przy ulicy Kolskiej 2 przeznaczonego dla rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1, nauczycieli i uczniów ZSTiH w Koninie, parafian parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Koninie
Wnioskodawca: Maria Słowikowska
Wydział opiniujący : WGK - ZDM
Koszt: 300 000,00

Powierzchnia parkingu jest za mała na potrzeby szerokiej grupy mieszkańców oraz korzystających z miejsc do parkowania uczniów, rodziców i nauczycieli dwóch szkół: SP1 i ZSTiH oraz parafian parafii pw. Św. Marii Magdaleny. Rano w dni powszednie panuje tu chaos i tłok. Dochodzi do uszkodzeń pojazdów, na ul. Kolskiej i Reformackiej tworzą się korki zagrażające bezpieczeństwu uczniów i mieszkańców. Brak jest miejsc do parkowania dla przyszłych użytkowników budowanej pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1. Poszerzenie o odnowienie terenu podniesie jego bezpieczeństwo, estetykę i funkcjonalność.

StreetView

Lokalizacja : ul. Łężyńska 4
Projekt: Bezpieczne boisko - Budowa płyty boiska do gry w piłkę nożną
Wnioskodawca: Przemysław Dudek
Wydział opiniujący : WKSiT
Koszt: 600 000,00

Projekt polega na wykonaniu wielofunkcyjnej płyty boiska piłkarskiego z murawą trawiastą o wymiarach 105m x 68m na boisku przy ul. Łężyńskiej 4. Umożliwi to prowadzenie treningów, meczy ligowych na obiekcie stowarzyszeniom piłki nożnej. Zostaną przeprowadzone niezbędne prace- wykonanie projektu, niwelacja terenu, posadzenie nowej nawierzchni trawiastej, mała architektura drewniano- betonowa. Boisko po modernizacji zapewni bezpieczeństwo użytkownikom na nowoczesnym obiekcie sportowym (uczniowie szkół, kluby sportowe, niezrzeszone drużyny pilkarskie, mieszkańcy).

StreetView

Lokalizacja : bez lokalizacji
Projekt: Monitorowany Konin to Nowoczesne Miasto
Wnioskodawca: Anna Fedorowicz
Wydział opiniujący : WZK
Koszt: 200 000,00

Zakup i montaż kamer dla monitoringu miejskiego.

Lokalizacja : ul. Przemysłowa 7
Projekt: Plac zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami
Wnioskodawca: Monika Kosińska
Wydział opiniujący : WGK
Koszt: 500 000,00

Czy wiecie, że dzieci z niepełnosprawnościami poruszające się na wózkach, do dziś nie mają szansy, by pobawić się na placu zabaw, dostosowanym do swoich potrzeb? W mieście powstało wiele atrakcyjnych miejsc dla dzieci, ale żadne z nich nie jest dostosowane dla dzieci z niepełnosprawnościami. Dorośli, którzy korzystają z plenerowych siłowni, mają taką możliwość, bo są tam urządzenia przyjazne osobm poruszającym się na wózkach. Projekt przewiduje zbudowanie placu zabaw, na którym mogą się bawić dzieci niepełnosprawne. Uzupełnienie treści wniosku- ustalona lokalizacja placu zabaw ul. Przemysłowa 7 na terenie przedszkola nr 32, działka nr 472/7 obręb Czarków.

StreetView

Lokalizacja : ul. Fryderyka Chopina
Projekt: Przebudowa chodnika przy ul. Chopina od strony ulicy Karłowicza
Wnioskodawca: Małgorzata Kucal - Wątroba
Wydział opiniujący : WGK - ZDM
Koszt: 110 000,00

Pętla wypoczynkowo - rekreacyjno - sportowa wokół Zatorza ma być kontynuacją prac wykonanych przez Miasto Konin. Jej celem jest dokończenie, modernizacja nawierzchni na chodnikach przy ul. Chopina od strony ul. Karłowicza.

StreetView

Lokalizacja : ul. Armii Krajowej
Projekt: Generalny remont części ul. Armii Krajowej po obu stronach jezdni od skrzyżowania z ul. Szpitalną do skrzyżowania z ul. gen. J. Bema
Wnioskodawca: Małgorzata Czerniak - Olszewska
Wydział opiniujący : WGK - ZDM
Koszt: 240 000,00

Istniejący chodnik asfaltowy po obu stronach jezdni wymaga generalnego remontu, ponieważ korzysta z niego duża liczba mieszkańców całego osiedla. Brak remontu od lat 70. XX w. doprowadził do powstania dziur i szczelin. Nawierzchnia chodników jest w fatalnym stanie.

StreetView

Lokalizacja : ul. Budowlanych 6
Projekt: Nowoczesne boisko - remont boiska sportowego przy Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie
Wnioskodawca: Katarzyna Chlebowska
Wydział opiniujący : WO
Koszt: 500 000,00

Projekt zakłada remont boiska sportowego przy Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie. Obecnie boisko jest pokryte asfaltem, na którym można zbudować nowoczesny obiekt. Projekt obejmuje:
1. Wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltowej.
2. Położenie specjalistycznej nawierzchni wielofunkcyjnej ze sztucznej trawy.
3. Montaż bramek i piłkochwytów.
4. Zagospodarowanie przestrzeni wokół boiska: montaż ławek, obrzeży betonowych wokół boiska i ogrodzenie boiska siatką.
Celem projektu jest stworzenie nowoczesnego obiektu sportowego, dzięki któremu uczniowie ZSBiKZ oraz mieszkańcy Konina mogliby w komfortowych i przede wszystkim bezpiecznych warunkach dbać o swoje zdrowie i kondycję oraz rozwijać sportowe pasje. Będzie to wspaniała inwestycja, która przyczyni się do zmiany stylu życia wielu ludzi, uczyni ich aktywniejszymi, zdrowszymi i szczęśliwszymi!

StreetView

Lokalizacja : ul. Sosnowa 21
Projekt: Mini Uzdrowisko - Tężnia Solankowa na V Osiedlu
Wnioskodawca: Maciej Pluta
Wydział opiniujący : WRG
Koszt: 500 000,00

Wniosek obejmuje wykonanie tężni solankowej (wymiary 9,5m x 1,3m x 3,65m) pomiędzy budynkami przy ul. Zakole 6-12 a ul. Sosnową 21 wraz z nowym zagospodarowaniem otaczającego terenu. Właściwością tężni solankowej jest wytwarzanie w jej otoczeniu mikroklimatu zbliżonego do nadmorskiego. Inhalacje solankowe pomagają w leczeniu chorób układu oddechowego. Leczą również alergie skórne, choroby tarczycy jak i nadciśnienie. Wniosek zakłada stworzenie mini uzdrowiska wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą tj. utwardzeniem nawierzchni wokół tężni, otoczenie jej ławkami, ogrodzeniem oraz nasadzeniem roślinności.

StreetView

Lokalizacja : ul. Nadrzeczna 2
Projekt: Rewitalizacja terenu i budowa lapidarium na dawnym cmentarzu żydowskim za Parkiem Miejskim im. F. Chopina w Koninie
Wnioskodawca: Damian Kruczkowski
Wydział opiniujący : WGK
Koszt: 200 000,00

Projekt zakłada zrewitalizowanie obecnej powierzchni dawnego cmentarza żydowskiego i budowę lapidarium, w którym znajdzie się miejsce na wyeksponowanie macew przechowywanych w różnych miejscach. U podstaw tego projektu leży odpowiednie uszanowanie miejsca spoczynku ludzi, którzy niegdyś stanowili jedną trzecią mieszkańców miasta Konina. Istotną kwestią jest odpowiednie zagospodarowanie miejsca, na którym nadal spoczywają ludzkie szczątki. Żydzi przez kilka wieków mieli wpływ na rozwój Konina, jego życie gospodarcze i kulturalne.

StreetView

Lokalizacja : ul. Kolejowa
Projekt: Zadaszenie istniejącego lodowiska sztucznego przy ul. Kolejowej i podniesienie komfortu korzystania z obiektu
Wnioskodawca: Bartłomiej Kózka
Wydział opiniujący : WO
Koszt: 200 000,00

Zamontowanie hali namiotowej nad płytą lodowiska i terenem przyległym. Przykrycie obiektu umożliwiałoby wcześniejsze przygotowanie tafli do użytku (już w grudniu przed świętami Bożego Narodzenia). Ponadto uniezależniłoby łyżwiarzy od warunków zewnętrznych (śniegu, deszczu, wiatru). Lodowisko mogłoby działać w dłuższym okresie i wtedy, gdy jest to przez mieszkańców najbardziej oczekiwane. Powstałaby dodatkowa osłonięta przestrzeń do wykorzystania np. jako szatnia, miejsce do odpoczynku itp. Po sezonie zimowym hala mogłaby być demontowana.

StreetView

Lokalizacja : bez lokalizacji
Projekt: Konin Miasto Ogród
Wnioskodawca: Jerzy Pieczyński
Wydział opiniujący : WGK - PGKiM
Koszt: 150 000,00

Główne zadanie to zakup i posadzenie dużej ilości 10.000 (tysięcy) zawsze zielonych drzew i krzewów. Aby nasze miasto zmieniło kolor z szaro - czarno - smutnego, szczególnie zimą i wczesną wiosną na miasto o różnych odcieniach zieleni i nie tylko. Chodzi mi o zieleń- drzewa i krzewy odporne na mróz, które jednocześnie zmniejszają zanieczyszczenie powietrza (smog) i będą stanowić o redukcji hałasu i sile wiatru hulającego po ulicach miasta.

Lokalizacja : Bulwary
Projekt: Zadaszenie boiska wielofunkcyjnego "ORLIK" przy bulwarze
Wnioskodawca: Krzysztof Pachciarz
Wydział opiniujący : WO
Koszt: 995 000,00

Celem projektu jest unowocześnienie infrastruktury sportowej i rozszerzenie oferty rekreacyjnej w obrębie Starówki. Dzięki zadaszeniu zwiększają się możliwości korzystania z kompleksu Orlik, którego dotychczasowe użytkowanie uzależnione było od warunków pogodowych oraz pór roku. Kryty Orlik pozwoli na organizowanie różnorodnych imprez dla szerokiego grona zwolenników aktywności fizycznej i nie tylko. Obiekt będzie dostępny dla mieszkańców indywidualnych w każdym wieku, rodzin oraz grup zorganizowanych (np. szkółki piłkarskie, sekcje sportowe, zakłady pracy). Dzięki obecności animatora oraz dostępności przez cały rok, tworzy się możliwość bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu przez dzieci i młodzież- szczególnie w ciemne i zimne popołudnia.

StreetView

Lokalizacja : bez lokalizacji
Projekt: Młodzieżowe Laboratorium Kreatywności i Innowacji Społecznych- miejsce spotkań, rozwijania potencjału i pasji młodzieży, tworzenia oddolnych inicjatyw młodzieży oraz pomagania im w ich realizacji
Wnioskodawca: Agnieszka Gołębiowska
Wydział opiniujący : WKSiT - MDK
Koszt: 300 000,00

Projekt zakłada utworzenie Młodzieżowego Laboratorium Kreatywności i Innowacji Społecznych. Innowacyjnie zagospodarowana sala (np. w Młodzieżowym Domu Kultury) będzie stymulować kreatywność młodych ludzi. Młodzież będzie mogła się tu spotykać, wymieniać pasjami i doświadczeniami, zapraszać ciekawych ludzi, organizować własne eventy, inspirujące spotkania i wieczory filmowe. Fachowy zespół merytorycznych opiekunów będzie uczyć młodzież sztuki projektowania innowacji społecznych i pomagać im tworzyć własne innowacyjne pomysły na zmiany w mieście, w szkole, na swoim osiedlu lub w innych interesujących młodzież obszarach. Młodzi ludzie będą zdobywć unikatowe kompetencje i w przyszłości sami będą inicjować i prowadzić większość realizowanych zajęć. Odbywać się tu będą warsztaty z kreatywności, przedsiębiorczości, designu i innowacji.

StreetView

Lokalizacja : ul. Tadeusza Kościuszki
Projekt: Zmieńmy razem park F. Chopina
Wnioskodawca: Justyna Kałużyńska - Markocka
Wydział opiniujący : WRG
Koszt: 994 150,00

Celem projektu jest modernizacja amfiteatru w Parku im. F. Chopina i w efekcie lepsze jego wykorzystanie na cele kulturalne. W zadaszonym, wyremontowanym obiekcie przez większą część roku, bez względu na pogodę, mogą odbywać się koncerty, spektakle, warsztaty. To inwestycja, która sprawi, że park stanie się jeszcze bardziej atrakcyjny dla mieszkańców Konina, zwłaszcza rodzin z dziećmi. Wyremontowany i zmodernizowany amfiteatr będzie służył przez kolejne lata wszystkim mieszkańcom. To powrót do dobrej konińskiej tradycji cyklicznych koncertów i imprez dla mieszkańców Konina i jeden z pomysłów na ożywienie Starówki. Warto wskrzesić kulturalne spotkania w parku także po to, aby zintegrować lokalną społeczność. Modernizując amfiteatr i organizując tam imprezy kulturalne damy temu ważnemu dla Koninian miejscu drugie życie.

StreetView

Lokalizacja : ul. Tadeusza Kościuszki
Projekt: Rewitalizacja Parku im. F. Chopina- rekonstrukcja historycznego obiektu technicznego pn. "ALTANA NA WYSPIE - STAWEK I MOSTEK" miejsce spotkań, integracji społecznej, rekreacji i atrakcji turystycznej
Wnioskodawca: Eugeniusz Piguła
Wydział opiniujący : WGK- PGKiM
Koszt: 140 000,00

Celem projektu jest rekonstrukcja obiektu technicznego- "ALTANKA NA WYSPIE- STAWEK I MOSTEK", jako miejsce spotkań, integracji społecznej, rekreacji i atrakcji turystycznej. Wpłynie to zarazem na podwyższenie walorów konińskiego parku, poprawę warunków ekologicznych, przywróci obiekty środowisku. Poprawi estetyczne i funkcjonalne zagospodarowanie przestrzeni publicznej dającej możliwość wypoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu. Projekt pod nazwą "EKOLOGICZNY STAWEK".

StreetView

Lokalizacja : ul. Tadeusza Kościuszki
Projekt: Odbudowa drewnianej altany parkowej pn. "PARKOWA" - integrujemy pokolenia w tradycji, grach i zabawach w parku im. F. Chopina
Wnioskodawca: Eugeniusz Piguła
Wydział opiniujący : WGK- PGKiM
Koszt: 150 000,00

Celem projektu jest rekonstrukcja obiektu technicznego, dawnej altany parkowej (według starych zdjęć) przeznaczonej do celów rekreacyjnych i kulturowo- zabawowych, integracji, rekreacji i atrakcji turystycznej. PROJEKT POD NAZWĄ "ALTANA PARKOWA- rekreacja integracja pokoleń w tradycji". Realizacja inwestycji wpłynie na ożywienie naszego parku, a obiekt zachowany w pamięci mieszkańców i na starych zdjęciach zostanie przywrócony społeczności i miejscu.

StreetView

Lokalizacja : ul. Tadeusza Kościuszki
Projekt: Przebudowa obiektu technicznego - "WYKONANIE ZADASZENIA AMFITEATRU" w parku im. F. Chopina w Koninie
Wnioskodawca: Eugeniusz Piguła
Wydział opiniujący : WGK- PGKiM
Koszt: 200 000,00

Celem projektu jest wybudowanie obiektu technicznego- zadaszenia amfiteatru wraz z wybudowaniem zaplecza gospodarczego. Wpłynie to na podwyższenie walorów konińskiego parku oraz poprawę warunków koncertowych w przypadku załamania pogody. Projekt pod nazwą "ZADASZENIE AMFITEATRU- IMPREZA NA KAŻDĄ POGODĘ".

StreetView

Lokalizacja : Teren zieleni przy amfiteatrze
Projekt: Wodny plac zabaw w mieście, atrakcja nie tylko dla dzieci
Wnioskodawca: Monika Marciniak
Wydział opiniujący : WRG- PWiK
Koszt: 1 000 000,00

Projekt zakłada utworzenie w Koninie wodnego placu zabaw. W mieście mamy już wiele klasycznych placów zabaw dla dzieci, natomiast jego wodna wersja cieszy się na świecie coraz większą popularnością. Plac zabaw byłby otwarty i darmowy dla wszystkich jego użytkowników. Ma on formę niezabudowaną, a więc znajduje się "na świeżym powietrzu". Składa sie z syntetycznego podłoża, po którym można chodzić bez obuwia, a także kilku elementów, działających jak kurtyny wodne oraz ławek. Jest fajnym sposobem na spędzanie wolnego czasu w okresie letnim, nie tylko dla dzieci ale również dla młodzieży i dorosłych. Pozwoli znaleźć miejsce ochłody w centrum miasta bez potrzeby wyjeżdżania na dalsze wyprawy. Będzie też ciekawą atrakcją turystyczną.Proponowane lokalizacje to: teren zieleni przy amfiteatrze.

StreetView

Lokalizacja : Aleje 1 Maja 22
Projekt: Centrum Sportowe Kopernika
Wnioskodawca: Robert Matuszak
Wydział opiniujący : WO
Koszt: 995 000,00

Budowa kompleksu sportowego "Centrum Sportowe Kopernika" składającego się z dwóch elementów: 1. Hali Pneumatycznej- tzw. balonu- zadaszenia boiska piłkarskiego na okres jesiennozimowy- na obecnie istniejącym boisku Orlik przy Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie, części kompleksu przeznaczonego do gry w piłkę nożną. 2. Profesjonalnego całorocznego zaplecza sportowo - socjalnego

StreetView

Lokalizacja : ul. Gajowa 7A
Projekt: Pomoc zwierzętom w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie. Zakup boksów i wykonanie koniecznych remontów.
Wnioskodawca: Sylwia Jóźwik
Wydział opiniujący : WGK
Koszt: 200 000,00

Zakup materiałów do przeprowadzenia niezbędnych remontów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie oraz zakup nowego kontenera biurowego. Potrzebne są betonowe słupki i płyty, cement, panele ogrodzeniowe, kostka brukowa lub płyty chodnikowe, kojce dla psów i kontener, a także inne niezbędne remonty. Celem jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz sterylnych warunków dla podopiecznych schroniska, pracowników, wszystkich odwiedzających schronisko i wolontariuszy. Wszystkie wykonywane prace będą również wizytówką dla Miasta Konina.

StreetView

Lokalizacja : ul. Kaliska
Projekt: "Tu na razie jest klepisko, ale będzie...cud boisko"
Wnioskodawca: Małgorzata Dziopa
Wydział opiniujący : WO
Koszt: 540 000,00

Projekt zakłada budowę boiska sportowego przy ulicy Kaliskiej, przystosowanego do gry w piłkę nożną, koszykówkę, badmintona i bocce. Głównymi użytkownikami obiektu bedą osoby z niepełnosprawnością oraz okoliczni mieszkańcy Konina. Zakładamy, że obiekt będzie dostępny także dla fundacji, stowarzyszeń i warsztatów terapii zajęciowej. Otwartość tego obiektu będzie dodatnio oddziaływać na rozwój rekreacji i sportu mieszkańców Konina.

StreetView

Lokalizacja : ul. Przemysłowa 7
Projekt: Rozszerzenie oferty terapeutycznej w zakresie wczesnego wspierania rozwoju dziecka
Wnioskodawca: Justyna Rogowska
Wydział opiniujący : WO
Koszt: 448 692,00

Projekt dotyczy modernizacji budynku Przedszkola nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie, która zakłada nadbudowę o powierzchni użytkowej 104 m2, dzięki której poszerzona zostanie baza lokalowa przeznaczona na zajęcia rozwijajace umiejętności społeczne i praktyczne oraz zajęcia terapeutyczne. Uczestnikami zajęć będą dzieci potrzebujące specjalistycznego wsparcia zamieszkałe w Koninie i objęte pomocą Ośrodka Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Oferta również skierowana jest do rodziców, którzy są zaniepokojeni nieprawidłowościami w rozwoju swojego dziecka już od chwili urodzenia do czasu podjęcia nauki w szkole.

StreetView

Lokalizacja : bez lokalizacji
Projekt: Altana literacka im. Janiny Wenedy
Wnioskodawca: Maria Zelek
Wydział opiniujący : WRG
Koszt: 135 000,00

Miejsce zaaranżowane w stylu ogrodu. Zbudowana drewniana altana będzie miejscem organizowanych przez różne podmioty (licealistów, studentów PWSZ, artystów i bibliotekarzy) artystycznych eventów i imprez kulturalnych adresowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Konina i okolic.

Lokalizacja : ul. Łężyńska 11
Projekt: Przebudowa istniejącej bieżni na Dzielnicowym Stadionie Sportowym - Łężyn na tor do jazdy na rolkach i rowerach w warunkach letnich oraz tor do jazdy na łyżwach w warunkach zimowych
Wnioskodawca: Andrzej Borek
Wydział opiniujący : WKSiT - MOSiR
Koszt: 450 000,00

Inwestycja przebudowy istniejącej bieżni okalającej boisko do piłki nożnej na Dzielnicowym Stadionie Sportowym - Łężyn na tor do jazdy na rolkach, rowerach na nawierzchni asfaltowej o szerokości 6 m.

StreetView

Lokalizacja : ul. Łężyńska 11
Projekt: Przebudowa istniejącego placu utwardzonego znajdującego się w pobliżu trybun na Dzielnicowym Stadionie Sportowym - Łężyn na kort tenisowy z nawierzchnią ze sztucznej trawy
Wnioskodawca: Andrzej Borek
Wydział opiniujący : WKSiT - MOSiR
Koszt: 170 000,00

Inwestycja przebudowy istniejacego placu utwardzonego znajdującego się od strony południowej w pobliżu trybun na dzielnicowym Stadionie Sportowym - Łężyn na kort tenisowy z nawierzchnią ze sztucznej trawy. Lokalizacja projektowanego kortu tenisowego zmienia się z działki nr 199/1 na działkę nr 200/1 obręb Łężyn m. Konin.

StreetView

Lokalizacja : ul. Muzealna 4
Projekt: Wóz bojowy dla druhów z OSP KONIN - GOSŁAWICE
Wnioskodawca: Karol Stolarski
Wydział opiniujący : WZK
Koszt: 260 000,00

Wóz bojowy lekki ze zbiornikiem wody do 1000 l będzie tym czego strażacy z pobliskiej remizy potrzebują najbardziej by mogli szybciej i skuteczniej interweniować podczas zagrożeń dla osób i mienia w północnej części Miasta Konina i nie tylko.

StreetView

Lokalizacja : ul. Kolejowa 4 - 6
Projekt: Zielona Kolejowa 6,4
Wnioskodawca: Małgorzata Wagner
Wydział opiniujący : WGK - ZDM
Koszt: 80 000,00

Ulica Kolejowa ze względu na położenie przy głównych szlakach komunikacyjnych naszego miasta powinna być wizytówką Konina- powinna być ZIELONA. Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej przy budynkach Kolejowa 6 i 4.

StreetView

Lokalizacja : Aleje 1 Maja 22
Projekt: Lodowisko przy Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika - doposażenie
Wnioskodawca: Małgorzata Wagner
Wydział opiniujący : WO
Koszt: 20 000,00

Doposażenie lodowiska przy Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w chodziki do nauki jazdy na łyżwach oraz kaski ochronne.

StreetView

Lokalizacja : ul. Kolejowa 2 / ul. Traugutta
Projekt: III Osiedle - Rozbudowa placu zabaw przy ul. Traugutta "6" na szóstkę
Wnioskodawca: Małgorzata Wagner
Wydział opiniujący : WO
Koszt: 99 999,00

Remont i rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Traugutta.

StreetView

Lokalizacja : ul. Kolejowa / ul. Traugutta
Projekt: Bezpieczne przejście ul. Kolejowa / ul. Traugutta
Wnioskodawca: Małgorzata Wagner
Wydział opiniujący : WGK- ZDM
Koszt: 29 900,00

Na ulicy Kolejowej znajduje się ruchliwe przejście dla pieszych. System sygnalizujący zamiar pieszego do wejścia na ulicę zabezpieczy dodatkowo to przejście

StreetView

Lokalizacja : bez lokalizacji
Projekt: Odmalujmy Konin II
Wnioskodawca: Oskar Andrzejewski
Wydział opiniujący : WKSiT
Koszt: 45 000,00

Odmalujmy w sposób artystyczny wybrane powierzchnie w mieście i upamiętnijmy na nich ważne postacie i sytuacje. Stwórzmy nową przestrzeń za pomocą prac wielkoformatowych. Cały wniosek dzieli się na 3 projekty.

Lokalizacja : Plac Zamkowy lub Plac Wolności lub Bulwar Nadwarciański
Projekt: Ławeczka Zofii Urbanowskiej
Wnioskodawca: Dominik Szopa
Wydział opiniujący : WKSiT
Koszt: 62 000,00

Wykonanie (w tym projekt i odlew) i ustawienie na konińskiej Starówce (jedna z trzech lokalizacji: Plac Zamkowy, Plac Wolności lub Bulwar Nadwarciański) wykonanej z brązu rzeźby pomnikowej przedstawiającej postać Zofii Urbanowskiej, siedzącej na ławce. Ławka- w odróżnieniu od rzeźby- wykonana z granitu. Obok postaci, na powierzchni ławki wygrawerowana treść (lub tabliczka z brązu o treści): 'Zofia Urbanowska (1849-1939). Konińska pisarka i publicystka. Dziennikarka "Gazety Polskiej". Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Honorowa Obywatelka Miasta Konina.'.

StreetView

Lokalizacja : Hałdy w koninie
Projekt: Utwardzenie żwirem nawierzchni ścieżek dla pieszych na terenie hałd w Koninie
Wnioskodawca: Henryk Szczepankiewicz
Wydział opiniujący : WGN
Koszt: 40 000,00

W ramach KBO zbudowano 1800m ścieżek dla pieszych i rowerzystów na terenie hałd. Nawierzchnia ścieżek to grunty ilaste, które w okresie opadów atmosferycznych zamieniają się w grząski teren, trudny do przebycia. Ponadto dwa miejsca wymagają wyprofilowania ich spadku, gdyż w tych miejscach ścieżki są trudne do pokonania. Należy również przy ścieżkach ustawić ławki i kosze na odpady.

Lokalizacja : bez lokalizacji
Projekt: Opryski przeciwko kleszczom i komarom
Wnioskodawca: Łukasz Gołdych
Wydział opiniujący : WGK
Koszt: 99 000,00

Opryski przeciwko kleszczom, komarom i meszkom w całym mieście.

Lokalizacja : bez lokalizacji
Projekt: Piknik naukowy
Wnioskodawca: Łukasz Gołdych
Wydział opiniujący : WKSiT - MDK
Koszt: 40 000,00

Piknik naukowy ma charakter imprezy otwartej, w którym przeważnie uczestniczą dzieci do lat 15 wraz z opiekunami, gdyż każde dziecko powinno mieć przez cały czas trwania pikniku swojego opiekuna, który odpowiada za ich bezpieczeństwo. Piknik Naukowy powinien odbyć się w jedną z ciepłych sobót w czerwcu /na dzień dziecka/, lipcu lub w sierpniu 2017r. Czas pikniku szacuje się na około 3-5 godzin. Początek Pikniku Naukowego to 45 minutowy pokaz doświadczeń z suchym lodem i ciekłym azotem przeprowadzony przez profesjonalistę. W dalszej części pikniku dzieci będą mogły uczestniczyć w samodzielnym wykonywaniu eksperymentów na specjalnie do tego przygotowanych stanowiskach do samodzielnego eksperymentowania nadzorowanych przez nauczycieli lub animatorów /eksperymenty powinny być w miarę proste, tak aby dzieci faktycznie mogły je same lub z niewielką pomocą osób dorosłych wykonać/. Na zakończenie pikniku odbyłby się poczęstunek w ogrodzie przedszkolnym. Piknik Naukowy jest dobrą okazją do rozbudzania w dzieciach zainteresowania otaczającym światem i nauką jak również służy dobrej zabawie oraz integracji mieszkańców dlatego powinien być organizowany co roku na przemiennie w szkołach, domach kultury lub nawet w parkach i na imprezach masowych.

Lokalizacja : bez lokalizacji
Projekt: Drzewa dla Miasta
Wnioskodawca: Łukasz Gołdych
Wydział opiniujący : WGK
Koszt: 90 000,00

Zwiększenie zakrzewienia miasta Konina poprzez zakup i nasadzenie 800 krzewów kwitnących i drzew iglastych, w miejscach wybranych przez mieszkańców w plebiscycie.

Lokalizacja : bez lokalizacji
Projekt: Pumptrack - tor rowerowo - rolkowy
Wnioskodawca: Jakub Sznajder
Wydział opiniujący : WKSiT
Koszt: 99 999,00

Projekt zakłada wybudowanie niewielkiego toru typu "pumptrack" o łącznej długości ok. 80 metrów. Załączone grafiki prezentują projekt pumptracka zrealizowanego w Olsztynie w kwocie poniżej 100 tys. złotych. Pumptrack /ang. pump track/ to specjalnie przygotowany tor asfaltowy o kształcie zamkniętej pętli z muldami, górkami i zakrętami, które powodują, że jazda nie wymaga pedałowania. Nazwa pump track wiąże się z ruchem podczas pompowania, kiedy poruszając się na torze sylwetka sportowca wykonuje ruch.

zobacz więcej

Lokalizacja : bez lokalizacji
Projekt: Wybieg dla czworonogów
Wnioskodawca: Stanisław Wiśniewski
Wydział opiniujący : WGK
Koszt: 99 999,00

Stworzenie wybiegów dla psów i połączenie go z placem zabaw dla czworonogów.

Lokalizacja : ul. Wyszyńskiego 42
Projekt: Nowy plac zabaw dla Przedszkola "Kubuś Puchatek" nr 12 w Koninie
Wnioskodawca: Robert Szmagaj
Wydział opiniujący : WO
Koszt: 75 000,00

Projekt obejmuje zakup i montaż nowych atestowanych urządzeń placu zabaw takich jak: zjeżdżalnia, huśtawki wagowe, aktywne ścianki, piaskownice z pokrowcami, domek do zabawy, ścieżki funkcyjne, tunel itp. na terenie Przedszkola "Kubuś Puchatek" nr 12 znajdującego się na ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 42 w Koninie.

StreetView

Lokalizacja : ul. Wyszyńskiego 42
Projekt: Dokończenie infrastruktury ulicy J. Piłsudskiego
Wnioskodawca: Mirosław Bernard Falkowski
Wydział opiniujący : WGK - ZDM
Koszt: 80 000,00

1.Budowa zatoczki MZK na przystanku, wzdłuż którego przebiega "podwójna ciągła" jest to miejsce niebezpieczne!
2.wykonać chodniki łączące sklep "Biedronka" z ulicą J. Piłsudskiego.

StreetView

Lokalizacja : Bulwary
Projekt: Ognisko na Bulwarze Nadwarciańskim. Zakup misy/paleniska z metalu, która będzie dostępna na Bulwarze dla mieszkańców, którzy zechcą zrobić ognisko.
Wnioskodawca: Danuta Kowalewska, Marcin Nowak
Wydział opiniujący : WRG
Koszt: 10 000,00

Ognisko na Bulwarze Nadwarciańskim. Zakup misy/paleniska z metalu, która będzie dostępna na Bulwarze dla mieszkańców, którzy zechcą zrobić ognisko. Każdy będzie mógł skorzystać z misy.

StreetView

Lokalizacja : Place Wolności i Zamkowy
Projekt: Kwieciste place Konina
Wnioskodawca: Danuta Kowalewska, Monika Marciniak
Wydział opiniujący : WGK
Koszt: 80 000,00

Place Wolności i Zamkowy z roku na rok wyglądaja coraz gorzej. Rynek, wizytówka miasta, jest cały w kostce brukowej, co w letnie dni nie sprzyja odpoczynkowi, dlatego chcemy poprawić jego wygląd kwietnikami z roślinami ozdobnymi. Zieleń na Placu Zamkowym, z każdym rokiem jest okrajana. Chcemy dosadzenia nowych drzew na obrzeżach placu, wysiania świeżej trawy i roślin/kwiatów jedno, i wieloletnich. Plac Zamkowy powinien być skwerem, gdzie w upalne dni można przysiąść na zacienionej ławce. Pomysł zakłada też dostawienie ławek, koszy na śmieci i monitoringu. Rośliny przede wszystkim odstraszające kleszcze i komary.

StreetView StreetView

Lokalizacja : ul. Budowlanych i ul. Szpitalna
Projekt: Sady owocowe - dokończenie. Ławki, altanki, kosze na śmieci, monitoring, alejki do sadów owocowych przy ul. Budowlanych i ul. Szpitalnej
Wnioskodawca: Danuta Kowalewska, Marcin Nowak
Wydział opiniujący : WGN
Koszt: 35 000,00

Celem projektów jest dokończenie sadów owocowych, które powstały przy ul. Szpitalnej i Budowlanych w ramach KBO 2016. W ramach projektu zostaną utworzone alejki oraz zainstalowane ławki i altanki ogrodowe, w których można będzie schować się przed deszczem. By panował porządek i spokój będą zainstalowane kosze na śmieci i monitoring.

StreetView StreetView

Lokalizacja : ul. Sosnowa 16
Projekt: Likwidujemy bariery przy bibliotece - Filia "Siódemka" MBP
Wnioskodawca: Aleksandra Bryl
Wydział opiniujący : WRG
Koszt: 41 000,00

Projekt ma na celu dostosowanie wejścia do biblioteki dla osób niepełnosprawnych przy filii "Siódemka" Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie przy ul. Sosnowej 16. Realizacja umożliwi korzystanie ze zbiorów biblioteki, a także udział w imprezach edukacyjnych i kulturalnych osobom niepełnosprawnym ruchowo oraz rodzicom z małymi dziećmi.

StreetView

Lokalizacja : ul. Kryształowa 3
Projekt: Ścianka treningowa do tenisa ziemnego - wykonana z parabolicznych modułów polimerowych. Wysokiej jakości ścianka tenisowa dla profesjonalistów jak i amatorów
Wnioskodawca: Tomasz Karczewski
Wydział opiniujący : WO
Koszt: 98 000,00

Celem jest - ścianka treningowa z przeznaczeniem do tenisa ziemnego wykonana z wysokiej jakości modułów polimerowych o szerokości 14,3m i 3,0m wysokości ustawiana na fundamencie betonowym. Ścianka o profilu parabolicznym wykonana z polimeru (mieszanka żywic, kruszyw naturalnych oraz uszlachetniaczy) zwanego też polimerobetonem i pokryta żelkotem (Gel-coat) w kolorze RAL 6002 (ciemna zieleń). Ścianka instalowana jest na stelażu wykonanym z grubościennych profili stalowych ocynkowanych ogniowo.

Lokalizacja : ul. Sosnowa 16
Projekt: Bezpieczne przejście dla pieszych przy szkole podstawowej
Wnioskodawca: Rafał Gulczyński
Wydział opiniujący : WGK - ZDM
Koszt: 12 000,00

Zamontowanie lamp ostrzegawczych w celu wzmocnienia bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych między budynkiem Polo Marketu oraz Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Sosnowej. Ze względu na duży ruch pieszych (około 800 uczniów szkoły wraz z rodzicami) oraz ruch samochodowy- dostawy samochodami ciężarowymi do sklepu Polo Market, regularne trasy autobusów MZK, dojazdy rodziców uczniów- na przejściu panuje duże natężenie pieszych i samochodów. Bezpośrednia bliskość przejścia dla pieszych i na ulicy przy wyjściu ze szkoły stwarza sytuację zagrożenia zdrowia i życia uczestników ruchu.

StreetView

Lokalizacja : ul. Łężyńska 4
Projekt: Atrakcyjne pomieszczenia sanitarno - socjalne dla dzieci i młodzieży na obiekcie sportowym przy ul. Łężyńskiej 4
Wnioskodawca: Przemysław Dudek
Wydział opiniujący : WKSiT
Koszt: 99 000,00

Projekt polega na modernizacji budynków sanitarno - socjalnych użytkowanych przez dzieci i młodzież szkolną, mieszkańców oraz sekcje sportowe w obiekcie sportowym przy ul.Łężyńskiej 4. Planowane prace obejmują: - remont łaźni - remont pomieszczeń szatniowych -zakup niezbędnego wyposażenia.Obiekt wymaga remontu oraz poprawy obecnego stanu technicznego oraz higienicznego, aby użytkownicy mogli z niego bezpiecznie korzystać. Pomieszczenia po remoncie będą spełniać kryteria podobnych tego typu obiektów występujących w Polsce.

StreetView

Lokalizacja : ul. Spółdzielców
Projekt: Bezpieczne przejścia dla pieszych na Chorzniu
Wnioskodawca: Jarosław Koźlarek
Wydział opiniujący : WGK - ZDM
Koszt: 99 900,00

Poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach na ul. Spółdzielców od ronda im. św. Jana Bosko do przejścia na wysokości Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego, poprzez: - sygnalizację śwetlną na żądanie na przejściu dla pieszych (na wysokości z ul. Hiacyntową) plus inne rozwiązanie poprawiające bezpieczeństwo pieszych, -progi płytowe na przejściach lub progi zwalniające- w wybranych miejscach, -ograniczenie prędkości > 50km/h, -inne rozwiązania zwiększające bezpieczństwo pieszych. Projekt jest tożsamy z wnioskiem złożonym do KBO 2016 i w ramach odwołania zostal pozytywnie zaopiniowany przez Zespół Koordynująco- Monitorujący przy KBO i dopuszczony do głosowania

StreetView

Lokalizacja : ul. Sosnowa 8
Projekt: Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 11 "Pentliczek" w Koninie ul. Sosnowa 8
Wnioskodawca: Joanna Antczak
Wydział opiniujący : WO
Koszt: 80 000,00

Atrakcyjny, kolorowy i bezpieczny plac zabaw dla najmłodszych dzieci. Wyposażony w urządzenia sprawnościowe dla dzieci od 1 do 8 lat rozwijające sprawność fizyczną, koordynację ruchową, sprawność manualną całego ciała. Plac z elementami do nauki matematyki i języka polskiego, ale przede wszystkim do wspaniałej radosnej i niekończącej się zabawy na powietrzu. Otwarty dla dzieci w godzinach pracy przedszkola.

StreetView

Lokalizacja : bez lokalizacji
Projekt: Konin lubi książki 3
Wnioskodawca: Monika Kosińska
Wydział opiniujący : WKSiT
Koszt: 60 000,00

To już trzecia edycja projektu, który wszedł do KBO w 2016 i 2017 roku i jest realizowany przez Miejską Biblotekę Publiczną w Koninie i działąjacy przy niej Dyskusyjny Klub Książki. W ramach projektu organizowane są spotkania z najpopularniejszymi pisarkami i pisarzami, reprezentujących różne gatunki literackie, w tym również literaturę dziecięcą i młodzieżową. Wcześniejsze edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkanek i mieszkańców Konina.

Lokalizacja : V osiedle
Projekt: Miejsce spotkań mieszkańców V osiedla z mini placem zabaw dla dzieci
Wnioskodawca: Joanna Sznajder
Wydział opiniujący : WGN
Koszt: 40 000,00

Miejsce w którym osoby starsze jak i rodziny z dziećmi będą mogły spędzać czas na powietrzu w otoczeniu pobliskiej zieleni. Na V osiedlu jest coraz więcej dzieci, ale niestety poza boiskiem szkolnym nie ma miejsca odpoczynku i zabawy, wnuki przyjeżdżające do swoich dziadków również nie mają, gdzie się podziać. Projekt zakłada drewniane leżaki, ławki, stoliki, kosze na śmieci, a także zjeżdżalnia, huśtawki bujaki dla dzieci i ogrodzenie panelowe z siatki.

zobacz więcej

Lokalizacja : ul. Kleczewska, Paderewskiego, Chopina
Projekt: Pętla wypoczynkowo - rekreacyjno - sportowa wokół Zatorza
Wnioskodawca: Małgorzata Kucal- Wątroba
Wydział opiniujący : WGK - ZDM
Koszt: 72 262,40

Pętla wypoczynkowo - rekreacyjno - sportowa wokół Zatorza ma być kontynuacją prac wykonanych przez miasto Konin. Jej celem jest dokończenie, modernizacja nawierzchni na chodnikach przy ul. Kleczewska od strony ul. Nowowiejskiego 2. Wokół pętli Zatorze 2 (ul. Kleczewska, Paderewskiego, Chopina) miałałyby się znaleźć ławki wraz z koszami na odpady oraz punkty samoobsługowej stacji naprawy rowerów.

StreetView

Lokalizacja : bez lokalizacji
Projekt: Tłumaczenie na język polski Konińskiej Księgi Pamięci (Sefer Kehilat Konin be-Perichata u-be-Churbana/Memorial Book Konin) wydanej w 1968 roku w Tel Avivie przez nieistniejące już dziś Towarzystwo Żydów Konińskich w Izraelu
Wnioskodawca: Damian Kruczkowski
Wydział opiniujący : WKSiT
Koszt: 40 000,00

Tłumaczenie z języków jidisz, hebrajskiego i angielskiego na język polski Konińskiej Księgi Pamięci, świadectwa życia Żydów z Konina, niezwykle ważnej pozycji książkowej opowiadającej o integralnej i nieodzownej części historii naszego miasta. Pisana przez członków grupy społecznej, która w czasie II Wojny Światowej została niemalże doszczętnie wymordowana. Jest bogatym źródłem wiedzy na temat historii Żydów konińskich, jak i samego miasta. Może stać się fantastycznym uzupełnieniem książki Theo Richmonda "Uporczywe echo. Sztetl Konin". Przetłumaczony tekst pozostałby w bibliotekach publicznych miasta Konina do dyspozycji czytelników. W przyszłości mógłby być wydany w formie książkowej.

Lokalizacja : bez lokalizacji
Projekt: 'Uporczywe echo. Sztetl Konin' Theo Richmond- współfinansowanie drugiego wydania
Wnioskodawca: Damian Kruczkowski
Wydział opiniujący : WKSiT
Koszt: 30 000,00

Projekt zakłada współfinansowanie wraz z wydawnictwem Media Rodzina z Poznania ksiażki Theo Richmonda "Uporczywe echo .Sztetl Konin". Jest to jedyna tak obszerna publikacja opowiadająca o Koninie, którego już nie ma, o jego żydowskich mieszkańcach, którzy zostali wymordowani w czasie II Wojny Światowej. Pierwsze polskie wydanie ukazało się w roku 2001 i rozeszło się niemal natychmiast. Dziś niemożliwe jest zakupienie książki w języku polskim na żadnym portalu antykwarycznym, a w Miejskiej Bibliotece Publicznej ustawiają się kolejki po dostępne egzemplarze.

Lokalizacja : ul. kard. S. Wyszyńskiego
Projekt: Skwer wypoczynkowy - zielona przestrzeń przy Zespole Szkół Górniczo - Energetycznych im S. Staszica w Koninie
Wnioskodawca: Janusz Kamiński
Wydział opiniujący : WO
Koszt: 35 000,00

Projekt zakłada modernizację części terenu przed budynkiem Zespołu Szkół Górniczo - Energetycznych im S. Staszica w Koninie od strony ul. kard. S. Wyszyńskiego. Jest to teren otwarty, położony pomiędzy salą gimnastyczną ZSGE, a biblioteką PWSZ, do którego każdy ma dostęp. Chcę, aby utworzony został pas zieleni wokół dziedzińca szkoły, natomiast na samym dziedzińcu, który będzie wyłożony kostką, zostały ustawione ławki i stoliki. Proponuje również ustawienie tam stojaków na rowery, jako że miejsce sąsiaduje bezpośrednio ze ścieżką rowerową. Taka inwestycja zwiekszyłaby estetykę terenu przed budynkiem szkoły i służyła, jako miejsce odpoczynku, uczniom oraz mieszkańcom Konina.

StreetView

Lokalizacja : bez okalizacji
Projekt: Uczymy młodzież ratować - sprzęt do nauki ratowania życia
Wnioskodawca: Dawid Gańczak
Wydział opiniujący : WO
Koszt: 10 000,00

Projekt zakłada zakup sprzętu do ratowania życia (m.in. fantomy do resuscytacji krążeniowo oddechowej, deski ratowniczej, defibrylatora edukacyjnego itp.), który posłuży młodzieży, a będzie głównie wykorzystywany na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa oraz przez prężnie działającą grupę ratowniczą "okoń". Cały sprzęt posłuży do edukacji młodzieży i nauki tak ważnej umiejętności jaką jest ratowanie ludzkiego życia. Dzięki temu konińska młodzież nie będzie wahała się udzielić pomocy, co więcej będzie wiedziała jak poprawnie to zrobić. Sprzęt będzie znajdował się w III Liceum w Koninie. Inne szkoły będą mogły zwrócić się z prośbą o wypożyczenie sprzętu.

Lokalizacja : ul. Karola Szymanowskiego 5
Projekt: Kącik rekreacyjny przy III Liceum w Koninie
Wnioskodawca: Dawid Gańczak
Wydział opiniujący : WO
Koszt: 20 000,00

Budowa ogólnodostępnego kącika rekreacyjnego przy III Liceum Ogólnokształcącym w Koninie. Projekt zakłada wykorzystanie nieużywanego obszaru pomiędzy boiskiem a budynkiem liceum. W kąciku znajdzie się miejsce na wygodne stoliki, które mogą służyć do gry w szachy, warcaby itp., stoły do tenisa stołowego czy drewniane leżaki. Dodatkowo wniosek zakłada wymianę płyt chodnikowych na trawę. Miejsce będzie służyć uczniom podczas przerw i lekcji WF-u oraz mieszkańcom miasta Konina.

StreetView

Lokalizacja : ul. Gajowa 7A
Projekt: Zakup samochodu przeznaczonego do transportu zwierząt z klimatyzacją na potrzeby Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie
Wnioskodawca: Emilia Białas
Wydział opiniujący : WGK
Koszt: 70 000,00

Zakup samochodu do przewozu zwierząt z możliwością przewozu więcej niż dwóch osób. Przykład FIAT DOBLO KOMBI MAXI DYNAMIK. Samochód jest niezbędny do przewozu zwierząt z interwencji w tym rannych i chorych. Niezbędnym wyposażeniem auta jest klimatyzacja w całym samochodzie potrzebna przy transporcie zwierząt podczas mrozów i upałów. Praca w schronisku polega na wyjazdach, dojazdach i transporcie. Samochód używany jest codziennie dlatego to podstawa w prawidłowym funkcjonowaniu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie.

StreetView

Lokalizacja : ul. Poznańska 69
Projekt: Namiot do celów edukacji społecznej i ratownictwa dla mieszkańców miasta Konina
Wnioskodawca: Robert Pawlaczyk
Wydział opiniujący : WZK
Koszt: 99 900,00

Przedmiot projektu użytkowany będzie przez Ochotniczą Straż Pożarną w Koninie - Chorzniu do celów edukacji społecznej mieszkańców Konina i okolic oraz długoterminowych działań ratowniczych. W skład projektu wchodzi namiot pneumatyczny wraz z wyposażeniem umożliwiającym szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży, całodobowe schronienie dla osób poszkodowanych i ewakuowanych podczas pożarów, powodzi, katastrof budowlanych oraz zakwaterowanie ratowników podczas akcji długotrwałych.

StreetView

Lokalizacja : bez okalizacji
Projekt: Opieka nad kotami bezdomnymi - zakup domków i tworzenie azyli
Wnioskodawca: Mirosława Rogozińska
Wydział opiniujący : WGK
Koszt: 50 000,00

Sterylizacja i kastracja - jako ratunek przed bezdomnością, sterylizacja- 100% antykoncepcji zapewnienie opieki weterynaryjnej, leczenie i szczepienie zwierząt- opieka nad wolnożyjącymi kotami- edukacja mieszkańców Konina w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi -Zakup domków dla kotów i tworzenie azyli -zakup karmy dla kotów -tabliczki informacyjne na domkach dla kotów

Lokalizacja : ul. Tadeusza Szeligowskiego 5
Projekt: Opaski Ratunkowe SOS dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 w Koninie
Wnioskodawca: Hanna Maciejewska
Wydział opiniujący : WO
Koszt: 30 000,00

Projekt "Opaski Ratunkowe SOS" jest adresowany do dzieci, nie ma stałej lokalizacji w sensie nieruchomości, ponieważ opaskę będą nosiły osoby w wieku 6-15 lat. Opaska Ratunkowa SOS noszona jest na ręce, a dzięki swoim funkcjom może zapewnić bezpieczeństwo dzieciom wszędzie tam gdzie się one pojawią: w szkole, na placu zabaw, w parku, na przejściach dla pieszych itp. Na silikonowej opasce umieszczone są niezbędne informacje, między innymi imię dziecka dane do kontaktu, ważne choroby, uczulenia itp., a zatem wszystkie te informacje, które mogą okazać się przydatne służbom ratunkowym, gdy te mają udzielić dziecku pierwszej pomocy.

StreetView

Lokalizacja : ul. Południowa 3
Projekt: Południowy zakątek
Wnioskodawca: Małgorzata Wiśniewska
Wydział opiniujący : WGK
Koszt: 99 000,00

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie dla celów rekreacyjnych części działki nr ewidencyjny 421/7 położonej przy ul.Południowej 3 (teren Centrum Medycyny Paliatywnej MaxMed1) oraz budowa siłowni zewnętrznej przeznaczonej dla osób przebywających w Centrum Medycyny Paliatywnej , Dziennym Domu Pomocy Społecznej dla osób z Chorobą Alzheimera, Domu Pomocy Społecznej, Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych, odwiedzających ich rodzin oraz mieszkańców okolicznych osiedli. Siłownia zewnętrzna wykorzystana będzie do usprawniania na świeżym powietrzu osób w podeszłym wieku, osób niepełnosprawnych. Ogródek terapeutyczny będzie miejscem miłego spędzania czasu dla Pacjentów i osób ich odwiedzających.

StreetView

Lokalizacja : ul. Budowlanych 6
Projekt: Siłownia zewnętrzna przy Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie
Wnioskodawca: Błażej Malanowski
Wydział opiniujący : WO - WGK
Koszt: 90 000,00

Trening na świeżym powietrzu? Czemu nie! Ćwiczenia na świeżym powietrzu przynoszą więcej korzyści niż te wykonywane w zamkniętym pomieszczeniu, doskonale wpływają na poprawę: krążenia krwi, koordynacji ruchowej oraz kondycji fizycznej. Wykonując ćwiczenia zgodnie z instrukcją poszczególnych przyrządów, z pewnością wzmocnisz mięśnie całego ciała. Teren, na którym będzie znajdowała się siłownia jest miejscem ogólnodostępnym i darmowym! Miejsce, gdzie planowana jest siłownia znajduje się w pobliżu placu zabaw (przy ZSBiKZ). Dzięki takiej lokalizacji rodzeństwo, rodzice, dziadkowie przyprowadzające swoje pociechy na plac będą mogli bez przeszkód obserwować bawiące się dzieci, jednocześnie poddając się ćwiczeniom na znajdujących się tam przyrządach.

StreetView

Lokalizacja : ul. Dworcowa 13
Projekt: Doposażenie zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie
Wnioskodawca: Olga Żaryn
Wydział opiniujący : WKSiT
Koszt: 99 000,00

Doposażenie zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie, poprzez zakup nowości i sprzętu, zwiękaszający ofertę dla czytelników Wypożyczalni Głównej, Czytelni, Wypożyczalni Książki Mówionej i Zbiorów Muzycznych, Filii dla Dzieci i Młodzieży, Filii Starówka, Filii Siódemka oraz czterech pozostałych filii

StreetView

Lokalizacja : bez okalizacji
Projekt: Festiwal Iluzji "Magiczny Konin"
Wnioskodawca: Bartosz Jóźwiak
Wydział opiniujący : WKSiT
Koszt: 42 100,00

Festiwal Iluzji "Magiczny Konin" będzie bezprecedensową imprezą kulturalną. Grupa iluzjonistów (czołówka polskich magików) "wyczaruje" wśród Naszych mieszkańców zdziwienie, zaskoczenie oraz jedyny w swoim rodzaju wachlarz emocji. Dostarczą wszystkim wielu niesamowitych przeżyć oraz wyjątkową rozrywkę i zabawę. Podczas uczestnictwa w spektaklach iluzji, projekcjach, prelekcjach, warsztatach iluzji oraz w pokazach ulicznych i muzeum iluzji, Koninianie doświadczą czegoś niesamowitego. To "coś" zwane potocznie magią z pewnością zostanie na długo w ich pamięci.

Lokalizacja : ul. M. Kopernika 14
Projekt: "Radość i zabawa z Kosmatkiem" - budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci
Wnioskodawca: Dorota Strzelczyńska
Wydział opiniujący : WO
Koszt: 99 999,99

"Radość i zabawa z Kosmatkiem"- budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu nr 1 "Kosmatek" w Koninie ul. M. Kopernika 14. Idea integracji ma sens tylko wtedy, kiedy dzieci uczą się żyć razem, a nie w izolacji od siebie. Każde dziecko ma prawo do szczęścia, uśmiechu, zabawy i radości. Zainstalowanie urządzeń integracyjnych dla najmłodszych mieszkańców miasta pozwoli łączyć zabawę, edukację z działaniami rehabilitacyjnymi, umożliwi osiąganie sukcesów, nabieranie pewności siebie i nawiązywanie przyjaźni.

StreetView

Lokalizacja : ul.Kaliska 19
Projekt: Ogród sensoryczny ze strefą relaksu w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Janusza Korczaka dla uczniów ze sprzężoną niepełnosprawnością oraz zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli
Wnioskodawca: Małgorzata Chlebicka
Wydział opiniujący : WO
Koszt: 50 000,00

Projekt przewiduje stworzenie ogrodu edukacyjno - terapeutycznego, który ma być miejscem do wielozmysłowego poznawania świata. Przestrzeń ogrodu i wszystkie urządzenia pełnią funkcję relaksacyjną, zabawową, dydaktyczną i terapeutyczną. Ogród ma charakter poznawczy- pozwala odkrywać struktury, faktury, dzwięki, zapachy, kształty, ruch. Jest to szczególnie ważne w przypadku dzieci z niepełnosprawnością, zwłaszcza intelektualną, sprzężoną, a szczególnie z autyzmem.

StreetView

Lokalizacja : bez okalizacji
Projekt: Klinika Pluszowego Misia
Wnioskodawca: Elżbieta Ptak
Wydział opiniujący : WSS
Koszt: 21 000,00

Klinika Pluszowego Misia to projekt mający na celu: edukację medyczną oraz przełamywanie strachu przed wizytą w gabinetach medycznych (w tym poddanie się podstawowym badaniom profilaktycznym, które nie bolą). Projekt ten przeznaczony zostanie dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, mieszkańców miasta Konina. W ramach tego działania przygotowane oraz przeprowadzone będzie łącznie 10 godzinnych spotkań edukacyjnych. Scenariusz zajęć Klinika Pluszowego Misia obejmuje: zapoznanie dzieci z podstawowym sprzętem medycznym (szpatułki, środki i materiały opatrunkowe, stetoskop, strzykawki, ciśnieniomierz, termometr, szczęki- czyszczenie ząbków, inhalator itp.), pokazy wybranych sprzętów medycznych, na olbrzymich misiach, wypisywanie recept oraz pieczętowanie ich. Kolorowanie fartuchów jakie powinien nosić personel medyczny (przygotowany szablon)- tak by stał się on bardziej przyjazny. Rozdanie dzieciom naklejek "dzielnego pacjenta". Spotkania prowadzić będzie doświadczona grupa 3 pielęgniarek oraz 2 pedagogów.

Lokalizacja : bez okalizacji
Projekt: Moje Super Wakacje
Wnioskodawca: Iwona Cichocka
Wydział opiniujący : WSS
Koszt: 26 000,00

MOJE SUPER WAKACJE - to działanie przeznaczone dla grupy 25 dzieci i młodzieży z miasta Konina, pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. To właśnie dla tej grupy pragnę stworzyć niesamowite wakacje (półkolonie), które na długo pozostaną w pamięci uczestników. Wsród realizowanych zajęć znajdą się między innymi spotkania: plastyczne, taneczne, terenowe, teatralne, jazda konna, ćwiczenia sportowe, wycieczki, rajdy oraz inne atrakcje. Przeplatane będą one zajęciami profilaktycznymi oraz z zakresu promocji zdrowia. Dla uczestników zagwarantujemy również ciepły posiłek, transport oraz profesjonalną kadrę pedagogów i animatorów realizujących ten projekt.

Lokalizacja : Centrum miasta
Projekt: Kopernik dla mieszkańców Konina - WIFI w centrum miasta
Wnioskodawca: Monika Piguła
Wydział opiniujący : WO
Koszt: 58 056,00

Otwarta sieć informatyczna w centrum Konina zapewni swobodny dostęp do zasobów internetu nie tylko uczniom, rodzicom i pracownikom Szkoły, lecz także skorzystać z niej będą mogli mieszkańcy Konina, a także wszyscy przebywający w centrum Miasta w strefie zasięgu. Otwarta sieć WiFi w znaczący sposób przyczyni się do wzrostu jakości obsługi informatycznej różnego rodzaju uroczystości samorządowych czy też religijnych, odbywających się w centrum miasta- w Koperniku lub też okolicach Szkoły. Otwarta sieć informatyczna to dbałość Kopernika o wyrównywanie szans na rynku- każdy bedzie miał bezpłatny dostęp do zasobów internetu. Kopernik udostępniać będzie użytkownikom sieć WiFi- usługi świadczone będą w sposób niekomercyjny, nieodpłatnie w strefach zasięgu.

StreetView

Lokalizacja : Aleje 1 Maja 22
Projekt: NOWE SCHODY W KOPERNIKU
Wnioskodawca: Beata Sabacińska
Wydział opiniujący : WO
Koszt: 61 708,00

Nowe schody w Koperniku są niezbędne do funkcjonowania Szkoły oraz Miasta. Schody wejściowe do Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Koninie to wizytówka Miasta. Wykorzystywane są nie tylko przez uczniów, rodziców i pracowników lecz także przez mieszkańców Konina podczas różnych uroczystości miejskich, uroczystości religijnych oraz wyborów, bowiem Szkoła jest zawsze lokalem wyborczym. Modernizacja schodów wejściowych zapewni bezpieczeństwo uczniów, rodziców, pracowników oraz wszystkich odwiedzających Szkołę, zwłaszcza w sezonie jesienno- zimowym.

StreetView

Lokalizacja : ul.Kaliska 19
Projekt: "Bez windy ani rusz"- zakup i montaż platformy schodowej na torze krzywoliniowym w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie
Wnioskodawca: Irena Plato
Wydział opiniujący : WO
Koszt: 56 000,00

Czy wiecie Państwo, że w naszym mieście jest szkoła dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, w której nie ma windy i uczniowie, poruszający się na wózkach lub o obniżonej sprawności nie mogą korzystać z pomieszczeń dydaktycznych, biblioteki, świetlicy, sali integracji sensorycznej. Przecież nie da się wszystkiego umieścić na parterze! Aby poprawić sytuację wystarczy niewiele- zwykła platforma schodowa, która ułatwi codzienne życie niepełnosprawnym uczniom- o którą wnioskuję!

StreetView

Lokalizacja : Bulwar
Projekt: "Zielona siłownia" przy Bulwarze
Wnioskodawca: Krzysztof Pachciarz
Wydział opiniujący : WKSiT - MOSiR
Koszt: 30 000,00

"Zielona siłownia" przy Bulwarze. Celem projektu jest poszerzenie oferty rekreacyjnej w Starym Koninie i propagowanie ogólnodostępnej aktywności ruchowej. Usytuowanie "Zielonej Siłowni " przy Bulwarze Nadwarciańskim, to zaproszenie każdego spacerowicza do nowej aktywności ruchowej. Z urządzeń zamontowanych w takiej Siłowni może korzystać każdy- od przedszkolaka do seniora, ponieważ ćwiczy się wykorzystując jedynie swój własny ciężar, albo naturalny opór, a opisy, także w postaci graficznej, znajdują się na każdym urządzeniu. Tak więc, nawet najbardziej sceptyczni znajdą tu coś dla siebie. Każde stanowisko angażuje inną grupę mięśni, dlatego zewnętrzna siłownia sprzyja poprawie i ogólnemu rozwojowi naszej tężyzny fizycznej. Wykorzystując do ćwiczeń "maszyny" Zielonej Siłowni można zwiększyć siłę mięśniową, zakres ruchów w stawach, a nawet poprawić wydolność układu krążenia. Dużym plusem tej inwestycji jest także umiejscowienie wielu różnych urządzeń w jednym miejscu, wszystko w zasięgu wzroku. Niewątpliwym atutem tego projektu jest możliwość ćwiczenia na świeżym powietrzu i to przez cały rok!, a to skłania do systematyczności. Powstanie Siłowni w bezpośrednim sąsiedztwie boisk Orlika, zachęci także rodziców do aktywnego czekania na swoje pociechy podczas ich treningów. "Zielna Słownia" to wspaniała, wielopokoleniowa oferta dla mieszkańców Starego Konina.

StreetView

Lokalizacja : bez okalizacji
Projekt: Podwórkowy Dom Kultury
Wnioskodawca: Justyna Kałużyńska- Markocka
Wydział opiniujący : WKSiT
Koszt: 49 200,00

To projekt adresowany do najmłodszych mieszkańców konińskich osiedli, którzy spędzają wakacje w mieście. Celem projektu jest aktywizacja lokalnej społeczności i kreatywne spędzanie czasu wolnego. Zakłada letni cykl zabaw dla dzieci - zróżnicowane działania edukacyjne, warsztatowe i animacyjne w przestrzeni publicznej. Planowane są m.in. warsztaty teatralne, kulinarne, ogrodnicze, interdyscyplinarne, akcje czytelnicze, happeningi, warsztaty cyrkowe, sesje zdjęciowe, wystawy fotografii tworzenie podwórkowych murali. Projekt ma na celu ożywianie konińskich osiedli podczas letnich wakacji, kreatywne spędzenie czasu wolnego podczas wakacji, integrowanie lokalnej społeczności.

Lokalizacja : Wał Tarejwy
Projekt: Dydaktyka, rewalidacja oraz terapeutyka w ramach "OGRODU SENSORYCZNEGO" kompozycja roślin (I etap budowy ogrodu - projekt). Lokalizacja ogrodu działka 93/4 obręb Starówka
Wnioskodawca: Eugeniusz Piguła
Wydział opiniujący : WGK
Koszt: 90 000,00

Celem projektu jest wykonanie obiektu - "OGRÓD SENSORYCZNY", jako kompozycji roślinnej, tak zaprojektowanej, gdzie bodźce pozawzrokowe są użyte celowo i to w większym natężeniu niż zwykle. W ogrodzie bedą mogły odbywać zajęcia dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych itp.

StreetView

Lokalizacja : ul. T. Kościuszki
Projekt: Wzbogacenie zieleni i drzewostanu parku - "WYKONANIE NOWYCH NASADZEŃ DRZEW I KRZEWÓW" (wykonanie projektu nasadzeń wykonanie prac nasadzeniowych) w parku im. F.Chopina w Koninie
Wnioskodawca: Eugeniusz Piguła
Wydział opiniujący : WGK - PGKiM
Koszt: 60 000,00

Celem projektu jest wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów pozwalające na wzbogacenie zasobów drzewostanu parku. Wpłynie to zarazem na poprawę atrakcyjność wypoczynkową i aktywność środowiskowa wśród mieszkańców. Projekt pod nazwą: "WYKONANIE NOWYCH NASADZEŃ DRZEW I KRZEWÓW".

StreetView

Lokalizacja : ul. 3 Maja 1-3,
Projekt: Podniesienie funkcjonalności i doposażenie Centrum Organizacji Pozarządowych. Zakup namiotu i sprzętu do organizacji imprez plenerowych.
Wnioskodawca: Marcin Nowak, Danuta Kowalewska
Wydział opiniujący : WRG - COP
Koszt: 32 000,00

Zwiększenie funkcjonalności Centrum Organizacji Pozarządowych. COP jest miejscem wielu imprez, eventów, warsztatów, spotkań i konferencji, doceniamy walory COP i chcemy podnieść jego użyteczność przez:

1. Instalację klimatyzacji - poprawa komfortu wszelkich aktywności i szczególnie w upały
2. Stale zamocowany projektor
3. System audio
4. Doposażenie kąciku malucha (2 krzesełka dla dzieci typu Antilop (Ikea)., zabawki np. puzzle drewniane, układanki logiczne, materiały piśmiennicze- kredki, temperówki)
5. Doposażenie kuchni
6. Wyposażenie niezbędne do organizacji imprez plenerowych do wyposażenia dla NGO (w tym lekki namiot, ławy do rozłożenia)

StreetView

Lokalizacja : bez okalizacji
Projekt: Wiersze na murach
Wnioskodawca: Monika Marciniak
Wydział opiniujący : WKSiT
Koszt: 50 000,00

Projekt zakłada wykonanie murali w formie wierszy na murach budynków, będących własnością miasta. W ramach wniosku powstanie 6 wierszy, natomiast projekt może być systematycznie rozszerzany, dzięki czemu w Koninie ma szansę powstać ciekawa atrakcja turystyczna. Projekt ma też duży walor edukacyjny. Do tegorocznej galerii poetów wybrałam szeciu twórców, polskich poetów współczesnych. Wśród nich są Stanisław Barańczak, Marcin Świetlicki, Edward Stachura, Wisława Szymborska, Halina Poświatowska, Czesław Miłosz.

Lokalizacja : Aleje 1 Maja 22
Projekt: Nowoczesne Boisko Trawiaste Kopernika
Wnioskodawca: Jarosław Wertlewski
Wydział opiniujący : WO
Koszt: 99 500,00

Nowoczesne Boisko Trawiaste Kopernika- Renowacja płyty trawiastej oraz profesjonalne automatyczne nawodnienie obecnego boiska trawiastego mieszczącego się przy Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika.

StreetView

Lokalizacja : bez okalizacji
Projekt: Dbamy o zdrowie - silne mięśnie Kegla
Wnioskodawca: Olga Żaryn
Wydział opiniujący : WSS
Koszt: 9 000,00

Organizacja dwóch spotkań pod hasłem "Silne mięśnie Kegla dla wszystkich kobiet" ponieważ sfera zdrowia intymnego i bezpiecznej seksualności wymaga wiedzy i tworzenia przyjaznej przestrzeni, w której można swobodnie dzielić się informacjami i podejmować mądrą dyskusję. Odbiorcami będą kobiety w każdym wieku: matki z dorosłymi córkami, przyszłe mamy i młode mamy. Wszystkie kobiety, które chcą lepiej znać i rozumieć swoje ciało. Spotkania doprowadzą do rozwiązywania podstawowych problemów zdrowia intymnego i seksualnego.

Lokalizacja : bez okalizacji
Projekt: Seks z kobiecej perspektywy
Wnioskodawca: Olga Żaryn
Wydział opiniujący : WSS
Koszt: 4 500,00

Organizacja wykładu na temat "Seks z kobiecej perspektywy". W czasie wykładu zostanie przedstawiony punkt widzenia na seks z kobiecej perspektywy. Uczestniczkami mogą być kobiety w każdym wieku.

Lokalizacja : bez okalizacji
Projekt: Konińskie Centrum Wolontariatu
Wnioskodawca: Olga Żaryn
Wydział opiniujący : COP
Koszt: 93 445,00

Projekt służy nawiązaniu, rozwijaniu i utrwalaniu współpracy między wolontariuszami i placówkami. Przyczyni się do zwiększenia społecznych motywacji mieszkańców Konina do działań na rzecz innych. Spełni oczekiwania organizacji, instytucji, osób indywidualnych zainteresowanych korzystaniem z pomocy wolontariuszy, a także samych ochotników poprzez bogatą i profesjonalną ofertę działań: m.in. gromadzenie ofert, promocja, opracowanie dokumentacji porządkującej proces pośrednictwa, doradztwo itp.

Lokalizacja : wiele lokalizacji
Projekt: Kosze na śmieci
Wnioskodawca: Agnieszka Niekochańska
Wydział opiniujący : WGK
Koszt: 50 000,00

Umieszczenie wzdłuż szlaków komunikacyjnych koszy na śmieci.

Lokalizacja : Skarpa przy gimnazjum nr 6
Projekt: Miejska łąka
Wnioskodawca: Magdalena Kosko - Nowak
Wydział opiniujący : WGK
Koszt: 10 000,00

Miejska łąka na skarpie przy Gimnazjum nr 6.

StreetView

Lokalizacja : wiele lokalizacji
Projekt: Altany wolnostojące
Wnioskodawca: Olga Marcinkowska
Wydział opiniujący : WRG - WGN
Koszt: 50 000,00

5 altan wolnostojących w różnych miejscach miasta: (2) Park 700 lecia, niecka przy ul.Bydgoskiej, za Galerią nad Jeziorem. Miejsca dające cień w miejscach niezadrzewionych.

Lokalizacja : wiele lokalizacji
Projekt: Parasole z trzciny nad Wartą
Wnioskodawca: Magdalena Kosko - Nowak
Wydział opiniujący : WKSiT
Koszt: 30 000,00

Zamontowanie całorocznych 5 parasoli z trzciny.

Lokalizacja : ul. Topazowa
Projekt: Street Workout Park
Wnioskodawca: Kamil Boruszczak
Wydział opiniujący : WGK
Koszt: 99 999,00

Projekt dotyczy zagospodarowania przestrzeni zieleni na ul. Topazowej. Street Workout jest to dyscyplina coraz bardziej popularna wśród różnych ludzi, od najmłodszych do najstarszych. W dzisiejszych czasach jest trend na sport, a poprzez stworzenie parku do ćwiczeń w Starym Koninie, ludzie będą mieli możliwość zadbania o własną sylwetkę, a także możliwość nowego zainteresowania sportem, jakim jest Street Workout. Tu nie potrzebujemy ciężarów, bo ciężarem jest sama masa ciała. Do ćwiczeń jest potrzebny tylko taki plac drążków i możemy zacząć ćwiczyć.

StreetView

Lokalizacja : ul. Błaszaka 4
Projekt: Wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej nr 4
Wnioskodawca: Krzysztof Polerowicz
Wydział opiniujący : WGK - ZDM
Koszt: 99 000,00

W ramach zadania planowane jest wykonanie parkingu z kostki brukowej przy ulicy Błaszaka 4 na terenie należącym do Szkoły Podstawowej (działka nr 211).

StreetView

Lokalizacja : ul. Błaszaka 4
Projekt: Modernizacja łaźni, łazienek oraz remont szatni i pomieszczeń socjalnych przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4
Wnioskodawca: Krzysztof Polerowicz
Wydział opiniujący : WO
Koszt: 95 000,00

W ramach zadania planowane jest wykonanie modernizacji łaźni, łazienek oraz remont szatni i pomieszczeń socjalnych przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Koninie.

StreetView

Lokalizacja : bez lokalizacji
Projekt: Zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku od 2 do 10 lat z miasta Konina
Wnioskodawca: Justyna Rogowska
Wydział opiniujący : COP
Koszt: 65 000,00

Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 2-10 lat, z miasta Konina z różnymi deficytami rozwojowymi i ich rodzin. Osiągnięte korzyści pozwolą lepiej funkcjonować dzieciom w społeczeństwie, a ich rodzicom stać się terapeutami własnych dzieci. Oferowany wachlarz zajęć to zajęcia indywidualne oraz grupowe prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

Lokalizacja : ul. Przemysłowa 3D
Projekt: Nauka poprzez zabawę z MDK KONIN
Wnioskodawca: Marta Kaluga
Wydział opiniujący : WKSiT
Koszt: 99 900,00

Projekt przeznaczony dla wszystkich mieszkańców i mieszkanek miasta Konina. Miejscem realizacji projektu będzie Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie, króry posiada do tego celu odpowiednie, bezpieczne miejsce i obsługę. Interaktywna rozrywka i edukacja doskonale sprawdza się w wielu miejscach, ciesząc się bardzo dużym zainteresowaniem. Nowe technologie edukacyjne są doskonałą formą zachęcania dzieci i młodzieży do nauki. Z Interaktywnego MDK będą mogli korzystać bezpłatnie, nie tylko uczestnicy zajęć MDK, ale każdy, kto będzie miał ochotę spędzać w ten sposób czas wolny.

StreetView

Lokalizacja : ul. Łężyńska
Projekt: Budowa chodnika wzdłuż ul. Łężyńskiej do przejścia dla pieszych
Wnioskodawca: Andrzej Borek
Wydział opiniujący : WGK - ZDM
Koszt: 30 000,00

Inwestycja budowy brakującego odcinka chodnika wraz z barierami chodnikowymi z poprzeczką wzdłuż ulicy Łężyńskiej od przejścia dla pieszych w rejonie CKS Sparta do bramy głównej stadionu.

StreetView

Lokalizacja : bez lokalizacji
Projekt: WYCHOWANIE BEZ BARIER - RODZICIELSTWO DO RADOŚCI. Spotkania warsztatowe i indywidualne dla mieszkańców V osiedla
Wnioskodawca: Karina Owsianko
Wydział opiniujący : WO - WSS
Koszt: 24 250,00

Zajęcia przełożą się na funkcjonowanie społeczne dzieci i młodzieży szkolnej. Cykl spotkań w formie zajęć warsztatowych pod hasłem "Szczęśliwy Rodzic - to dumny Rodzic" oraz indywidualnych konsultacji psychologicznych z zakresu poradnictwa wychowawczego mających na celu wsparcie rodziców, dziadków, opiekunek itp. w procesie wychowania poprzez przybliżanie etapów rozwoju dziecka, rozwijanie technik efektywnego porozumiewania się z dzieckiem, umiejętnego stawiania granic, budowania więzi i pozytywnych relacji z dziećmi, ale także zaradności w sytuacjach trudnych i umiejętności podejmowania działań interwencyjnych. Spotkania mają pełnić rolę edukacyjną i wspierającą mają wypełnić lukę w braku oferty miejskiej, osiedlowej, dla rodziców. Rodzicielstwo to brzmi dumnie i tak powinno być traktowane- z dumą szacunkiem i zrozumieniem, i taką ideę świadomego radosnego dumnego rodzicielstwa mają rozpowszechnić proponowane przeze mnie spotkania. Pomoc w dostrzeżeniu ludziom dorosłym, że dziecko to nie problem- dziecko to radość i duma dla rodzica.

Lokalizacja : bez lokalizacji
Projekt: KONTENER MŁODYCH
Wnioskodawca: Kasjan Owsianko
Wydział opiniujący : WKSiT
Koszt: 85 000,00

Gdzie w Koninie moze spotkać się młodzież w wolnym czasie? Raczej chodzenia po galeriach handlowych większosć ma dosyć, a na puby spora część jest za młoda. Przydałoby się jakieś otwarte zadaszone miejsce, do którego można iść, posiedzieć, porozmawiać, kiedy tylko się chce. Wspólnie się czegoś nauczyć i spotkać ciekawe osoby, które niesamowicie potrafią zmotywować i zainspirować Nas do działania. Problem w tym, że takiego miejsca nie ma. Najwyższa pora to zmienić.

Lokalizacja : ul. Mostowa
Projekt: Znaki poziome A-5 w rejonie skrzyżowań równorzędnych wzdłuż ul. Mostowej
Wnioskodawca: Andrzej Borek
Wydział opiniujący : WGK - ZDM
Koszt: 10 000,00

Inwestycja namalowania znaków poziomych A-5 przed wszystkimi przecznicami na osiedlu Łężyn wzdłuż ulicy Mostowej, -naniesienie znaków poziomych A-5 w postaci piktogramu termoplastycznego przed skrzyżowaniami równorzędnymi na ul. Mostowej (szt. 10), -postawienie znaków pionowych A-5 na przecznicach osiedla łączących się z ul. Mostową (szt. 9)

StreetViewLegenda

- wniosek duży (od 100 000,00 zł) - wniosek mały (do 99 999,99 zł) - wniosek duży - kilka lokalizacji

- wniosek mały - kilka lokalizacji - wniosek duży - bez lokalizacji - wniosek mały - bez lokalizacji
logologo